Antoin Scholten

Voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord

Voorwoord

Geachte raadsleden, wethouders en burgemeesters, Beste inwoners van Limburg-Noord,

Hierbij vindt u het verslag dat Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft opgesteld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid ten tijde van de coronacrisis. Dit verslag is wettelijk verplicht. U kunt het gebruiken als feitenrelaas. Met een crisis houden wij altijd rekening - er wordt ook regelmatig op geoefend. Mensen met ervaring in 'echte' crises weten dat een incident toch altijd onverwacht komt en in een andere vorm dan we dachten. De coronacrisis zagen we tot op zekere hoogte aankomen, maar de impact ervan was veel en veel groter dan in eerste aanleg werd aangenomen. De GRIP 4 situatie (ramp treft meer gemeenten) heeft lang geduurd en al die tijd zijn crisisteams in de lucht geweest. De grensligging van Noord-Limburg leidde tot een speciale dynamiek. Veel mensen zijn overleden, velen kampen nog met restverschijnselen van een besmetting. Zorgpersoneel heeft zich met grote inzet van zijn beste kant laten zien. Nabestaanden zullen nog lang nodig hebben om het verlies van dierbaren een plek te geven. De economie heeft een ongekende dreun opgelopen en het is maar de vraag of ondernemers in zwaar getroffen sectoren voldoende hebben aan de nationale steunmaatregelen. Uit dit verslag zult u begrijpen dat er binnen gemeenten, GGD Limburg-Noord, Veiligheidsregio Limburg-Noord en andere organisaties, achter de schermen heel veel werk is verzet. De (gemeentelijke) dienstverlening is ondanks de ingrijpende beperkingen, vrijwel nergens stilgevallen. Daarbovenop hebben wij bestuurders altijd een beroep kunnen doen op medewerkers die in crisisteams extra inzet leverden - binnen en buiten werktijd. Het zijn deze mensen die ik als voorzitter van de veiligheidsregio, speciaal wil bedanken, omdat ze buiten het oog van de publiciteit zijn gebleven. Op het moment dat dit verslag verschijnt, lijkt de situatie zich geleidelijk aan weer te normaliseren. Nederland is nu beter voorbereid en mensen zijn zich, over het algemeen, meer bewust van de kwetsbaarheid van onze samenleving. Noodverordeningen gaan weer plaats maken voor normale besluitvorming. Dank voor uw betrokkenheid en blijf gezond!

Antoin Scholten Voorzitter Veiligheidsregio Limburg-Noord