De noodverordening


Vragen, bezwaren en gerechtelijke procedures

In alle 25 veiligheidsregio’s geldt een noodverordening COVID-19 van de daartoe bevoegde voorzitter van de veiligheidsregio. Op basis van landelijk opgestelde modelverordeningen zijn in onze regio tussen 18 maart en 1 juli elf versies gepubliceerd, waarbij telkens de landelijk maatregelen van het kabinet en/of regionale aanpassingen zijn verwerkt.

Vragen


De verordeningen hebben de afgelopen maanden veel vragen opgeroepen bij burgers, bedrijven en instellingen. In totaal zijn er in deze periode ruim 130 vragen of verzoeken voorgelegd aan de Veiligheidsregio (direct of via een gemeente). Onderwerpen die veelvuldig aan de orde werden gesteld waren het sanitair van campings en jachthavens, het gebruik van groepsaccommodaties, de opening van het Designer Outlet Center in Roermond, vervoer van arbeidsmigranten en mogelijkheden om bedrijven, instellingen of activiteiten eerder open te stellen voor publiek dan toegestaan of af te mogen wijken van de regels. Ook zijn meerdere protocollen van brancheverenigingen en koepelorganisaties ter beoordeling voorgelegd.

Bezwaren


In vijf gevallen is door burgers en bedrijven een officieel bezwaarschrift ingediend tegen een besluit op basis van de noodverordening, wat in één geval ook tot een gerechtelijke procedure heeft geleid (voorlopige voorziening). Op basis van de uitspraak van de rechter heeft de veiligheidsregio het bestreden besluit overigens ingetrokken. Momenteel loopt één van de bezwaarprocedures nog. Drie bezwaren zijn ingetrokken door de indiener of werden ingehaald door de realiteit van versoepeling van de maatregelen.