De noodverordening


Vragen, bezwaren en gerechtelijke procedures

In alle 25 veiligheidsregio’s gold tot 1 december 2020 een noodverordening COVID-19 van de daartoe bevoegde voorzitter van de veiligheidsregio. Op basis van landelijk opgestelde modelverordeningen zijn in onze regio tussen 18 maart en 1 december achttien versies gepubliceerd, waarbij telkens de landelijk maatregelen van het kabinet en/of regionale aanpassingen zijn verwerkt.

Vragen


De verordeningen hebben de afgelopen negen maanden veel vragen opgeroepen bij burgers, bedrijven en instellingen. In totaal zijn er in deze periode ruim 500 vragen of verzoeken voorgelegd aan Veiligheidsregio Limburg-Noord (direct of via een gemeente). Onderwerpen die in de eerste maanden veelvuldig aan de orde werden gesteld waren het sanitair van campings en jachthavens, het gebruik van groepsaccommodaties, sportgelegenheden en binnenspeeltuinen, de opening van het Designer Outlet Center in Roermond, vervoer van arbeidsmigranten en mogelijkheden om bedrijven, instellingen of activiteiten eerder open te stellen voor publiek dan toegestaan of af te mogen wijken van de regels. Ook zijn meerdere protocollen van brancheverenigingen en koepelorganisaties ter beoordeling voorgelegd. In de tweede fase (vanaf september) zijn ook veel vragen gesteld over mogelijke vrijstellingen.

Bezwaren


In zeven gevallen is door burgers en bedrijven een officieel bezwaarschrift ingediend tegen een besluit op basis van de noodverordening, wat in twee gevallen ook tot een gerechtelijke procedure heeft geleid (voorlopige voorziening). Op basis van de uitspraak van de rechter heeft de veiligheidsregio één van de bestreden besluit ingetrokken. De voorlopige voorziening op het andere besluit is door de rechter afgewezen. Momenteel lopen twee van de bezwaarprocedures nog. Vier bezwaren zijn ingetrokken door de indiener of werden ingehaald door de realiteit van versoepeling van de maatregelen. Eén bezwaar is ongegrond verklaard.