Contact

Nijmeegseweg 42

Postbus 11

5900 AA Venlo

t +31 (0)88 11 90 000

f +31 (0)77 35 42 454

e info@vrln.nl

i www.vrln.nl

Twitter: twitter.com/vr_ln


Colofon

Dit is een uitgave van Veiligheidsregio Limburg-Noord In samenwerking met de gemeenten Limburg-Noord december 2020

Tekst & redactie: Team Communicatie Veiligheidsregio Limburg-Noord Foto's: Eigen beheer, foto's van derden en foto's van fotograaf Flip Franssen Vormgeving & productie: Aviso Communicatie