Veiligheidsregio Limburg-Noord
in één oogopslag

Kengetallen 2019

Personeel


Omvang en samenstelling personeel op 31 december 2019


GGD Limburg-Noord

Jeugdgezondheidszorg

 • 89.236 kinderen 0-18 jaar
 • 4.316 geboortes
 • Ruim 81.600 consulten
 • 21 consultatiebureaus
 • 77.700 vaccinaties in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma

Gezondheidsbescherming

 • Ruim 11.550 reisconsulten
 • 15.250 reisvaccinaties
 • 2.540 soa klanten
 • 26 tuberculose klanten behandeld en/of begeleid
 • 11 hygiëne adviezen evenementen

Toezicht houden

 • 499 jaarlijkse inspecties instellingen kinderopvang

Forensische geneeskunde

 • 529 lijkschouwingen
 • 1.657 behandelingen arrestantenzorg

Brandweer Limburg-Noord

Risicobeheersing

 • 1.989 adviezen brandveiligheid
 • 1.596 (her)controles brandveiligheid/brandveilig gebruik
 • 375 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven
 • 46 brandonderzoeken

Incidentbestrijding

 • 31 brandweerposten (vanaf 8-1-2020 30 posten)
 • 4.915 uitrukken repressieve brandweerzorg (3.031 prio 1 en 1.884 prio 2)

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing

 • 21 Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedures (GRIP) (16 GRIP 1, 4 GRIP 2 en 1 GRIP 3)
 • 323 adviesaanvragen vergunning geneeskundige hulpverlening evenementen