Jac Rooijmans

Algemeen Directeur

Voorwoord

Ook 2019 stond in het teken van kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners van onze regio. De gezondste en veiligste regio word je immers niet van zelf. En kun je zeker niet alleen.


Betrokkenheid van partners en burgers organiseren, blijft belangrijk. Zoals bij het (Limburgse) risicoprofiel, dat de basis is van ons beleidsplan voor de komende vier jaren. Het risicoprofiel geeft inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s in onze samenleving. In 2019 is dit risicoprofiel op innovatieve manier met de raadsleden van de vijftien gemeenten besproken door middel van een webinar; een relatief nieuwe manier van digitaal overleg.


In 2019 was de paraatheid van onze brandweer onderwerp van gesprek. Dit gesprek leidde uiteindelijk tot extra geld om de paraatheid de komende jaren te borgen. Ook was 2019 het jaar van nieuwe, landelijke vaccinatiecampagnes, zoals meningokokken en kinkhoest. Belangrijke ontwikkelingen voor onze algemene gezondheidszorg.


Afgelopen jaar zijn er mooie stappen gezet met Risk Factory Limburg-Noord. Dit belevingscentrum voor zowel basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 als senioren, opende in mei zijn deuren. Dagelijks ontvangen we gasten om te ‘leren door te beleven’ over risico’s op het vlak van gezondheid en veiligheid.


2020 is opnieuw een jaar met mooie projecten in het vooruitzicht, zoals de risicogerichte jeugdgezondheidszorg en de contouren van een toekomstbestendige brandweerzorg. Geen eenvoudige opgaves, maar wel opgaves die nodig zijn om hoogwaardige zorg voor veiligheid en gezondheid te kunnen blijven bieden, die aansluit bij de uitdagingen van onze regio.


Ik wens u veel kijk- en leesplezier met onze terugblik op 2019.


Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord