Kwartaal 2


Verbeteren paraatheid brandweer krijgt prioriteit

Brandweer Limburg-Noord doet er alles aan om 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar te staan voor de inwoners van Limburg-Noord. Het wordt alleen steeds moeilijker om deze paraatheid te garanderen, vooral overdag. Om goede brandweerzorg voor de burgers en veiligheid voor het brandweerpersoneel te garanderen, heeft de brandweer een aantal maatregelen genomen om de paraatheid te verbeteren.

Extra investering


In juli hebben de 15 gemeenten in Limburg-Noord besloten om € 2,1 miljoen te investeren. Dit bedrag wordt over vier jaar opgebouwd. Deze investering is nodig om de paraatheid van de brandweer op peil te houden. Onder andere door meer beroepspersoneel aan te nemen, die het vrijwillige deel van de organisatie ondersteunt, wordt de paraatheid verbeterd en gegarandeerd. Ook wordt het aantal opleidingsplaatsen uitgebreid, zodat nieuwe vrijwilligers snel opgeleid kunnen worden. Van de huidige 800 brandweervrijwilligers zijn er bijna 200 ouder dan 50 jaar. Zij stromen de komende jaren uit. Het werven van nieuwe vrijwilligers is cruciaal. Daarvoor heeft de veiligheidsregio een coördinator aangesteld die alle brandweerposten ondersteunt bij het werven van nieuwe vrijwilligers.

"Vrijwilligheid staat in de hele maatschappij zwaar onder druk, de generatie van de ‘millennials’ heeft andere drijfveren en stelt andere prioriteiten aan de invulling van hun leven."

TS-flex


Een andere maatregel om de paraatheid te verbeteren, is het verder ontwikkelen van het 'Uitrukken op maat'. Vanaf september kunnen posten naar een incident uitrukken met 4 personen. Eerder moest een tankautospuit (voertuig dat gebruikt wordt bij blussen van brand en ongevallen) altijd bemenst zijn met 6 personen. Nu kunnen posten ook uitrukken met 4 personen, maar dat moet niet. Als de post 6 personen paraat heeft, kunnen 6 personen uitrukken. Door inzet van een tankautospuit met deze flexibele bezetting (TS-flex), kunnen posten die kampen met een tekort aan mensen toch uitrukken.

Maikel van Beers (vrijwilliger van post Stevensweert) geeft aan dat de TS-flex een mooi voorbeeld is van een moderne invulling van het ‘brandweervak’: “Vrijwilligheid staat in de hele maatschappij zwaar onder druk, de generatie van de ‘millennials’ heeft andere drijfveren en stelt andere prioriteiten aan de invulling van hun leven. Door de invoering van TS-flex kunnen we, met de andere korpsen bij ons in de buurt, de krachten bundelen. De startperiode zal even wennen zijn. Ik geloof in de gezamenlijke kracht en de burger voorop stellen.”

Verkorte opleiding


Het Regionaal Opleiding Instituut (ROI) van Brandweer Limburg-Noord, is gestart met een dagopleiding tot manschap A. Dat wil zeggen dat nieuwe vrijwilligers binnen 1 jaar opgeleid worden tot manschap A. De normale opleiding tot manschap A duurt 2,5 jaar en de lessen worden in de avonduren gegeven. In de verkorte opleiding krijgen leerlingen overdag les, namelijk 2 dagen les om de 2 weken. Met deze verkorte opleiding kunnen meer nieuwe vrijwilligers in kortere tijd opgeleid worden. Ook dit komt de paraatheid ten goede.

Kevin Wolters (manager brandweerzorg) heeft zich wel zorgen gemaakt over de paraatheid. “Over de paraatheid van de brandweer, de veiligheid van de inwoners en van ons personeel, heb ik mij zorgen gemaakt. Door de maatregelen die wij de afgelopen maanden genomen hebben, verbeteren we de paraatheid.”