Kwartaal 1


Voorlezen op de GGD locatie

Project BoekStart

Voorlezen heeft pas zin als een kind een jaar of twee oud is, toch? Het is een veelvoorkomend misverstand bij ouders. Om spelenderwijs te laten zien hoe leuk én stimulerend het is om al met de allerjongste een boekje te lezen, werken verschillende bibliotheken met GGD Limburg-Noord samen in het project BoekStart.

In 2019 werd deze dienst nieuw aangeboden op de GGD locaties in Blerick, Tegelen en Reuver. Vanaf januari 2020 sluiten ook de GGD locaties in Venlo (Craneveld) en Heythuysen aan. In 2018 startte BoekStart al op de GGD locaties in Roermond en Roerdalen. Samen met de betrokken bibliotheken wil de Jeugdgezondheidszorg van GGD Limburg-Noord het voorleesplezier promoten bij ouders en de spraak- en taalontwikkeling vergroten bij kinderen.

Spraak- en taalontwikkeling


Wekelijks bezoeken Boekstartcoaches verschillende GGD locaties en ondersteunen ze de jeugdarts en verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan over het belang van voorlezen. Kinderen die op jonge leeftijd ervaren hoe leuk lezen is, gaan zelf meer lezen en vergroten hun woordenschat. Het taalaanbod in de eerste levensjaren is hierbij erg belangrijk. Ouders spelen hierbij een prominente rol. Bovendien zijn voorleesmomenten fijn en gezellig, momenten om te koesteren.

Laaggeletterdheid


Boekstart maakt deel uit van het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. Een landelijk initiatief dat de strijd aangaat tegen laaggeletterdheid. In Nederland hebben 2,5 miljoen Nederlanders moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dit is 12% van alle Nederlanders. In de regio Maasduinen, gemeente Bergen en Gennep, is dat zelfs 13 tot 16%. Om deze reden tekende de GGD Limburg-Noord op 13 november het Taalakkoord. Samen met de 22 andere organisaties wordt komend jaar extra ingezet op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Maasduinen Centraal maakte een video van de ondertekening. Bekijk hier de video.

Foto: Wethouder Bram Jacobs (gemeente Beesel) en zijn kindje ontvangen van de BoekStartcoach een boekje op de GGD locatie in Reuver.