Kwartaal 4


Natuurbranden beheersbaar

In de droge en hete zomer van 2018 hebben in onze regio veel natuurbranden gewoed. Onder andere in Weert, Venlo, Lomm, Velden en Bergen. Natuur- en bosbranden vormen een groot risico in Nederland. Ook binnen onze regio met de vele, mooie natuurgebieden is natuurbrand een reëel risico. Dit is dan ook opgenomen in ons risicoprofiel. Brandweer Limburg-Noord is, samen met de Euregio, een provinciaal project gestart om ervoor te zorgen dat natuurbranden ook in de toekomst beheersbaar blijven.

Project Natuur- en bosbrandbeheersing


Natuurgebieden, woongebieden en recreatie liggen dicht bij elkaar en lopen in elkaar over. De kans op natuurbranden is de laatste jaren toegenomen en ze helemaal voorkomen is moelijk. Het doel van het project Natuur- en bosbrandbeheersing is dan ook het voorkomen dat natuurbranden onbeheersbaar worden. Een onbeheersbare natuurbrand kan namelijk leiden tot slachtoffers, (rook)overlast, ecologische schade en onrust.

In een Euregionaal project werkt Brandweer Limburg-Noord samen met Duitse en Nederlandse gemeenten, natuurbeheerders, boseigenaren, Grenspark Maas-Swalm-Nette, de Duitse brandweer en andere brandweerregio’s om natuurbranden beheersbaar te maken en elkaars werkwijzen beter te leren kennen.


In Limburg gaat het om de natuurgebieden Meinweg, Brachterwald, Maasduinen, Weerter- en Budelerbergen en Brunssummerheide. Daarnaast is er in dit project ook aandacht voor de Heldense Bossen en de Mariapeel – Groote Peel. Deze laatste twee vallen grotendeels onder Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, waardoor interregionale afstemming noodzakelijk is.

Maatregelen


Ruim 90 procent van de bosbranden ontstaat door menselijk handelen. Zo kan een natuurbrand worden veroorzaakt door een sigaretpeuk, glas of door een warme auto in het hoge gras te parkeren. Eén van de aandachtpunten is daarom het informeren van inwoners en recreanten over de risico’s en hoe te handelen bij natuur- en bosbranden.

Een ander onderdeel van het project is het maken van risicobeheersplannen waarin verschillende maatregelen genomen worden om natuurbranden beheersbaar te maken. Denk aan het geschikt maken van waterinnamepunten voor het groot water transport in natuurgebieden waar bluswater lastig te verkrijgen is. Maar ook aan het creëren van natuurlijke stoplijnen (compartimentsgrenzen) die een natuurbrand tijdelijk kunnen vertragen. Hiervoor worden bijvoorbeeld naaldbomen, die een paar meter naast zandpaden of wegen staan, vervangen door minder brandbare loofbomen.

Brandweer Limburg-Noord test in het voorjaar van 2020 ook nieuwe materialen, en beoefent nieuwe tactieken en procedures met alle brandweermensen en partners, waarmee ze samenwerken bij natuurbranden.

Grote oefening als afsluiting


In het voorjaar van 2020 worden met alle samenwerkingspartners twee grotere oefeningen gehouden in natuurgebied de Maasduinen. Als afsluiting van het project Natuur- en bosbrandbeheersing wordt een symposium gehouden op de Meinweg, waar bestuurders de Risico beheersplannen (RBP’s) van de natuurgebieden ondertekenen en tevens een grote eindoefening plaatsvindt.