Kwartaal 3


Leren door 'Filmen op de uitruk'

In 2019 is Veiligheidsregio Limburg-Noord gestart met de pilot ‘Filmen op de uitruk’. Er worden uitrukken vastgelegd via onder meer helmcamera’s. Deze pilot heeft tot doel om te leren en evalueren en mensen een kijkje te geven in de wereld van de brandweer.

Het gebruik van camera’s in de openbare ruimte en door hulpdiensten is geen nieuw fenomeen. Vanzelfsprekend is dit wel gebonden aan wettelijke kaders. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft Jordy Engelen (projectleider) beleid uitgewerkt over hoe en waarom de camera’s ingezet worden. Jordy: “Na twee jaar voorbereiding is Veiligheidsregio Limburg-Noord één van de eerste regio’s die beleid en documenten hebben, die in lijn zijn met de AVG (wet voor de verwerking van persoonsgegevens).”

Pilot


In de pilot is gestart met filmen bij grotere incidenten vanuit het redvoertuig (voertuig dat wordt ingezet bij personen op grote hoogte) in Venlo. Daarnaast gebruiken beroepspost Venlo en vrijwillige post Belfeld helmcamera’s. Verder is bij de opleiding brandweerchauffeur het gebruik van een dashboardcamera verplicht, deze laatste beelden worden alleen voor de opleiding gebruikt. De pilot wordt na een jaar geëvalueerd.

Streamen en delen


Het redvoertuig van Venlo is voorzien van een streamingcamera. Deze beelden worden niet opgeslagen, maar worden nu uitgelezen vanuit een tablet in het voertuig. Uiteindelijk is het de bedoeling deze op verschillende plaatsen te kunnen uitlezen, zoals op de meldkamer en in het RCC (Regionaal Coördinatie Centrum). Beroepspost Venlo en vrijwillige post Belfeld gebruiken helmcamera’s.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Doelen van het filmen


De brandweer heeft verschillende doelen voor het filmen. Door te filmen bij grote incidenten en deze beelden te streamen, ontstaat er sneller een beter beeld van het incident. De beelden van de helmcamera’s kunnen worden gebruikt:

  1. Om te leren. Zowel de beroeps als vrijwillige brandweerkorpsen oefenen regelmatig om vakbekwaam te blijven voor het brandweerwerk. Door gebruik te maken van beelden worden elementen visueel, kunnen oefeningen/incidenten stap voor stap worden doorgelopen en komen leerelementen naar boven. Deze kunnen ook gebruikt worden in de opleidingen.
  2. Voor transparantie en zichtbaarheid. Door het gebruik van camerabeelden wil de veiligheidsregio de burger meenemen in het veelzijdige werk van de brandweer in Limburg-Noord.
  3. Voor bescherming van het brandweerpersoneel. Tegenwoordig worden hulpdiensten steeds vaker geconfronteerd met beelden op social media van een inzet, waarbij enkel fragmenten worden getoond die de inzet van de hulpdiensten negatief neerzetten. Eigen beelden kunnen worden gebruikt om het hele en juiste verhaal achter het handelen van de hulpdiensten te tonen.