Kwartaal 4


GGD bestrijdt (fictieve) pandemie

Stel je voor: een wereldwijde pandemie met tienduizenden zieken in Nederland, tientallen doden door een onbekend virus, ziekenhuizen en scholen dicht, treinen en bussen leeg, verlaten winkelstraten en plunderingen bij apotheken. Dit klinkt als het scenario voor ‘Outbreak’, ‘World War Z' of een andere rampenfilm. Maar zou dit ook in werkelijkheid kunnen gebeuren, hier in Limburg bijvoorbeeld…?

Het antwoord is ja, dit kan zeker gebeuren in deze regio. Sterker nog, het is fictief al gebeurd. Wat je hierboven leest is het hoogtepunt van de verzonnen crisis, waarmee de GGD en vele ketenpartners zorg in de regio, tijdens de oefening BioWare werden geconfronteerd.

Scenario: SARS én griepgolf


Vanaf zaterdag 28 september werd er elf dagen lang geoefend, waarbij één dag in de oefening gelijk was aan de gebeurtenissen van één week in het scenario. Wat begon met een patiënt in deze regio met onschuldige griepverschijnselen, bleek de eerste van meerdere mensen met een SARS-besmetting en nog honderden potentiële besmettingen. Dit in combinatie met een extreem zware griepgolf, met grotendeels gelijke symptomen, zorgde voor een crisis, waarbij het hele zorgnetwerk in Limburg opgeschaald werd. Naast de beide Limburgse GGD'en en de GHOR's namen alle Limburgse ziekenhuizen, huisartsen, enkele instellingen voor ouderen- en gehandicaptenzorg en de ambulancediensten van Limburg deel aan de oefening.

Piekmomenten


Op dinsdag 1 en donderdag 3 oktober tussen 16.00 en 20.30 uur werd door honderden mensen in heel Limburg gelijktijdig geoefend. Deze gezamenlijke bestrijding van de crisis resulteerde in meer kennis en respect voor elkaars vakgebieden, goed overleg en constructieve samenwerking, zowel binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord als in het hele netwerk. Hiermee werd het doel van de oefening BioWare bereikt: Het maken van een foto van de vaardigheid die regio Limburg-Noord heeft om in de keten samen te werken.

Maximale inzet


Directeur Jac Rooijmans en adjunct directeur publieke gezondheid Henk Janssen kijken terug op een geslaagde oefening: “Wat ons tijdens de oefening is opgevallen, is de enorme veerkracht van onze eigen organisatie en de wil om van elk onderdeel te leren. Om te leren moet je je kwetsbaar durven opstellen én openstaan voor opbouwende kritiek. Beide zaken hebben we in ruime mate gezien. Daarom durven wij de stelling aan dat we met elkaar maximaal hebben geleerd.”

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio


De GHOR vertegenwoordigt de geneeskundige keten tijdens rampen en crisis en maakt waar nodig operationele keuzes. Om dit te kunnen doen worden risico’s en relevante ontwikkelingen in beeld gebracht en worden ketenpartners en overheid geadviseerd over de best mogelijke voorbereiding.
Uitgangspunt is het gezamenlijk optreden als één geneeskundige keten op het moment dat dit écht nodig is.