Kwartaal 1


Digitaal in gesprek over het nieuwe Risicoprofiel

Woensdagavond 18 april gingen medewerkers Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Limburg-Noord via een webinar 'in gesprek' met de raadsleden van de vijftien Noord-Limburgse gemeenten over het nieuwe Provinciaal Risicoprofiel en de prioritering van risico's in het beleidsplan 2020-2023.


Het regionaal crisis centrum aan de Nijmeegseweg was ingericht als een echte tv-studio. Van hieruit gaven de deskundigen via een live uitzending op internet uitleg over het Risicoprofiel. Raadsleden konden meepraten en vragen stellen via een chatfunctie die voor alle deelnemers zichtbaar was.

Positieve reacties


Sommige raadsleden volgden de live stream vanuit huis, anderen gemeenteraden keken de uitzending samen: “Wij zitten met 8 raads- en commissieleden in het gemeentehuis in Maasgouw.”, werd gedeeld via de live chat. En na afloop kwam uit Maasgouw het bericht: “Voor herhaling vatbaar. Professionele aanpak. Positief.” Deze mening werd ook gedeeld door andere raadsleden en door de VRLN zelf.


Risicoprofiel


Het risicoprofiel wordt eens per vier jaar vastgesteld en omvat een overzicht van de potentiële risico's binnen de veiligheidsregio en een analyse waarin de weging van de risico's en een inschatting van de gevolgen zijn opgenomen. Het geeft inzicht in risicovolle activiteiten en incidenten die kunnen leiden tot een ramp, crisis of grote brand. Het gaat hierbij om gebeurtenissen met een bovengemeentelijke (regionale) impact.

Het Provinciaal Risicoprofiel is samen met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg opgesteld.