Kwartaal 4


Zorg voor bevolking bij rampen/crises steeds verder geprofessionaliseerd

In november werd het 5-jarige jubileum gevierd van bevolkingszorg, de gezamenlijke crisisorganisatie van de 15 gemeenten in Limburg-Noord. Naast de hulpdiensten, leveren ook de gemeenten menskracht voor het uitvoeren van taken bij rampen en crises.

Alle gemeenten leveren medewerkers die op toerbeurt beschikbaar zijn als er een incident is, waarbij de hulp van de gemeente nodig is. Deze functionarissen zijn als ze dienst (piket) hebben 24/7 beschikbaar. Bij een groot incident, zoals bijvoorbeeld een grote brand, worden zij opgeroepen om de hulpdiensten te ontlasten, de slachtoffers te steunen en de omwonenden te informeren.

Zorgtaken voor inwoners


Eind 2014 is bevolkingszorg formeel opgericht en sindsdien is zij bij alle incidenten in de regio – van klein tot groot – betrokken geweest. Met 114 piketfunctionarissen en 200 lokale functionarissen spelen gemeenteambtenaren een belangrijke rol bij zorgtaken richting de bevolking, vandaar de naam ‘bevolkingszorg’ bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Bevolkingszorg kent 7 deelprocessen: publieke zorg (met o.a. opvang en verzorging van slachtoffers en hulp bij primaire levensbehoeften), omgevingszorg (bouwbeheer, ruimtebeheer en milieubeheer), nazorg, informatiemanagement, ondersteuning na een ramp (zowel bestuurlijk, juridisch als facilitair), evacuatie en crisiscommunicatie: gericht op het informeren en steunen van de bevolking en het bieden van handelingsperspectieven om gevaar en verdere schade te voorkomen.

Jubileum


Het jubileum had de vorm van een symposium. Er werd op een interactieve manier gekeken naar het verleden, heden en de toekomst van bevolkingszorg. De kern van het symposium bestond uit het indrukwekkende verhaal van een ooggetuige van de aanslag op Bataclan in Parijs op 13 november 2015. Ferry Zandvliet stond midden in het publiek tijdens een rockconcert toen het noodlot toesloeg. Ferry maakt zich nu hard voor betere nazorg voor overlevenden van soortgelijke incidenten. Voor de aanwezige functionarissen bood dit indrukwekkende verhaal een kans om te ervaren waaraan slachtoffers van een ramp behoefte hebben, zowel meteen na de ramp als in de maanden of jaren erna. Deze leerpunten aangevuld met de eigen ervaringen die de functionarissen met elkaar deelden, zijn input voor de verdere verbetering van de bevolkingszorg in Limburg-Noord.