Kwartaal 2


2019: Hét jaar van Risk Factory Limburg-Noord

Welkom in Risk Factory Limburg-Noord! Hét Limburgse belevingscentrum waar groep 8 leerlingen en vanaf 2020 ook senioren met realistische en interactieve scenario’s (on)gezondheid en (on)veiligheid ervaren. Levensechte ervaringen veranderen de kijk op risico’s. En dat geeft zelfvertrouwen om – als het er echt op aankomt – de juiste beslissingen te nemen.


Opening


Op 24 mei 2019 gingen om 12.00 uur de deuren van Risk Factory Limburg-Noord onder luide sirenes van hulpdiensten en met knallende confetti officieel open. De afgelopen maanden brachten tientallen groepen 8 een bezoek aan de Risk Factory. Tot eind 2019 heeft de Risk Factory al meer dan 1400 scholieren ontvangen. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder het draagvlak onder de vele schoolbesturen waar we een overeenkomst mee hebben gesloten.

Alle scenario’s krijgen hoge waarderingscijfers, waardoor het gemiddelde cijfer voor een bezoek aan de Risk Factory op een 8,5 uitkomt.

Scenario’s en evaluatie


Leerlingen beleven tijdens hun bezoek de dode hoek, brandonveilige situaties, groepsdruk, positieve gezondheid, 112 bellen en gezond omgaan met internet (cyberpesten). Ook wordt er nog hard gewerkt aan seizoensgebonden scenario’s zoals bijvoorbeeld vuurwerk. Uit de evaluaties bij zowel leerlingen als leerkrachten blijkt dat een bezoek enorm goed gewaardeerd wordt. Alle scenario’s krijgen hoge waarderingscijfers, waardoor het gemiddelde cijfer voor een bezoek aan de Risk Factory op een 8,5 uitkomt.


Nieuwe doelgroep: senioren


Risk Factory Limburg-Noord en haar partners Provincie Limburg, Ambulancezorg Limburg-Noord, Politie Limburg, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, Brandweer Limburg-Noord, GGD Limburg-Noord, Vincent van Gogh en Veiligheidsregio Limburg-Noord vinden het belangrijk om het belevingscentrum in te zetten voor meer doelgroepen. Veel thema’s die basisschoolleerlingen krijgen aangeboden, zijn namelijk ook relevant voor senioren. Op 6 november was dan ook de aftrapbijeenkomst voor en met KBO Limburg. Meer dan 100 leden van de 128 KBO-afdelingen maakten alvast kennis met het belevingscentrum en vanaf januari 2020 opent de Risk Factory officieel haar deuren voor senioren. De eerste aanmeldingen voor een bezoek zijn al binnen.

Risk Factory Twente heeft geholpen door materialen, kennis en kunde beschikbaar te stellen ten gunste van Risk Factory Limburg-Noord.


Risk Factories werken samen


Risk Factory Twente heeft geholpen door materialen, kennis en kunde beschikbaar te stellen ten gunste van Risk Factory Limburg-Noord. Samen de schouders onder, want samenwerking leidt tot meerwaarde. Bijvoorbeeld bij de (door)ontwikkeling van scenario’s, het samen optrekken bij onderzoek naar het maatschappelijk rendement en het uitwisselen van ervaringen van begeleiders. Het is de verwachting dat de samenwerking in 2020 uitgebreid kan worden naar meerdere veiligheidsregio’s, want op steeds meer plekken is men bezig met de komst van een Risk Factory.

Begeleiders


Om onze bezoekers goed te kunnen begeleiden tijdens hun Risk Factory beleving, mogen we inmiddels rekenen op de inzet van zo’n 30 begeleiders. Een gepassioneerde groep vrijwilligers met diverse achtergronden, iets waar we trots op zijn. Om ook in 2020 alle doelgroepen goed te kunnen begeleiden zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe begeleiders. Ben of ken jij iemand die dit leuk vindt? Neem dan gerust eens contact op met info@riskfactorylimburgnoord.nl of kijk eens op https://www.vrln.nl/vacatures.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.