Kwartaal 1


Welkom ouderen!

Vanaf januari 2020 opende de Risk Factory in Venlo officieel haar deuren voor senioren, zodat ook zij op een bijzondere manier (on)gezonde en (on)veilige situaties konden ervaren en beleven. De scenario’s voor ouderen zijn, in samenwerking met betrokken partners en KBO Limburg, inhoudelijk afgestemd op senioren. Daar waar het rondom internetveiligheid bij jeugd vooral gaat over cyberpesten, gaat het bij senioren veel meer om zaken als phishing.

Kwartaal 1


Oefening grote brand in zorginstelling

In januari vonden er bij zorginstelling Beukenrode in Venray en zorgcentrum Martinus in Weert calamiteitenoefeningen plaats. Twee avonden waarop diverse hulpdiensten - samen met het personeel van de zorginstelling - de hulpverlening bij een (nagebootste) brand oefenden.