Veiligheidsregio Limburg-Noord in één oogopslag

Kengetallen 2020

Personeel


Omvang en samenstelling personeel op 31 december 2020


GGD Limburg-Noord

Jeugdgezondheidszorg

 • 87.558 kinderen 0-18 jaar
 • 4.217 geboortes
 • 66.714 consulten
 • 20 consultatiebureaus
 • 49.332 vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma

Gezondheidsbescherming

 • 3.081 reisconsulten
 • 3.940 reisvaccinaties
 • 2.438 soa cliënten
 • 31 tuberculose klanten behandeld en/of begeleid
 • 0 hygiëne adviezen evenementen

Toezicht houden

 • 396 inspecties instellingen kinderopvang

- 158 gastouders

- 20 gastouderbureaus

- 115 kinderdagverblijven

- 103 buitenschoolse opvang

Forensische geneeskunde

 • 542 lijkschouwingen
 • 1.410 behandelingen arrestantenzorg

Brandweer Limburg-Noord

Risicobeheersing

 • 1.882 adviezen brandveiligheid
 • 671 (her)controles brandveiligheid/brandveilig gebruik
 • 66 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven
 • 57 brandonderzoeken

Incidentbestrijding en preparatie

 • 30 brandweerposten
 • 4.995 uitrukken repressieve brandweerzorg

- 3.132 prio 1 - 1.863 prio 2

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing

 • 16 Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedures (GRIP)

- 12 GRIP 1 - 2 GRIP 2 - 1 GRIP 3 - 1 GRIP 4

 • 142 adviesaanvragen vergunning evenementen