Jac Rooijmans

Algemeen Directeur

Voorwoord

Wat een jaar! Dit kan ik met recht zeggen. Dacht ik begin 2020 nog alle focus te hebben op de risicogerichte jeugdgezondheidszorg en toekomstbestendige brandweerzorg, werd de wereld in februari 2020 helemaal anders.

Maar wat ben ik trots. Trots op wat we in 2020 hebben gepresteerd in de bestrijding van het coronavirus. Ik heb prachtige dingen gezien. Daadkracht, samenwerking, saamhorigheid. Stond de veiligheidsregio voor 2020 minder op de kaart, in 2020 kreeg deze betekenis door de regierol die we pakken in de crisis. Omdat wij ook de regionale GGD onder ons dak hebben, hadden wij in het begin van de crisis een voorsprong op andere regio’s. Informatie-uitwisseling en samenwerking tussen gezondheid en veiligheid stonden bij ons immers al in de steigers. In 2020 is dit succesvol bekrachtigd. En leverde dit ons een finaleplek op in de verkiezing van ‘Beste Overheidsorganisatie van het jaar 2020’.

Wat mooi, dat onze dienstverlening, zoals onze brandweerzorg, geen moment is stil gevallen. In april dit jaar bleek dit enorm belangrijk toen natuurgebied De Meinweg, in brand stond. We bestreden een crisis in een crisis. We werkten samen met veel brandweerkorpsen, van andere regio’s en van ons buurland Duitsland. En we evacueerden 4.000 inwoners van het dorp Herkenbosch naar een veilige en gezonde plek.

De timing van het project natuurbrandbeheersing, die het afgelopen jaar op het programma stond, had niet beter gekund. Samenwerken met natuurbeheersingsorganisaties, onze Duitse buren en onze inwoners en toeristen, is cruciaal om grote branden in de toekomst te voorkomen of snel onder controle te krijgen.

Ondanks dat onze GGD alle zeilen bij moest zetten om de coronacrisis te bestrijden en medewerkers van de ene op de andere dag andere werkzaamheden kregen, is de dienstverlening ook bij de GGD grotendeels doorgegaan. In juni vaccineerde de GGD coronaproof 5.000 jongeren tegen de infectieziekte meningokokken en in het najaar volgden nog andere vaccinatierondes. Ook zijn er mooie, andere projecten van de grond gekomen om de gezondheid van de inwoners in de regio te verbeteren, zoals het project ‘Nu Niet Zwanger’ en diverse verbeteringen op onze consultatiebureaus.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier met de terugblik op 2020. Met de hoop en de verwachting dat we ergens in 2021 de coronacrisis achter ons kunnen laten en we ons kunnen focussen op andere aspecten van uw gezondheid en veiligheid.

Jac Rooijmans Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord