Kwartaal 3


Data analyse voor sneller ingrijpen bij risico’s en rampen

In 2020 is het programma Veiligheid-Informatie Centrum (VIC) Limburg van de beide veiligheidsregio’s in Limburg verder ontwikkeld. Hiermee onderzoeken de veiligheidsregio's hoe de veiligheidsregio en de hulpdiensten meer inzicht kunnen krijgen in veiligheidsdata en hoe daarmee de veiligheid in Limburg kan verbeteren. Dit wordt ook wel informatiegestuurd werken genoemd. 

“In een wereld die zo snel verandert willen we niet meer wachten met verzamelen van informatie totdat iemand om hulp roept. Dat willen we waar mogelijk van te voren doen. Als we dat goed doen, kunnen we eerder en sneller ingrijpen als we ergens risico’s zien ontstaan, of misschien zelfs incidenten of crises voorspellen,” legt regisseur crisisbeheersing Gregory Zautsen uit, “dat vraagt op de eerste plaats een goed netwerk van partners, om zo veel mogelijk informatie te krijgen. Zo werken we samen met Rijkwaterstaat voor weg- en waterdata, met nutsbedrijven voor storingsdata en met gemeenten voor informatie over kwetsbare objecten of inwoners. Daarnaast gebruiken we slimme mediatools om nieuwsberichten en social media te volgen om te weten wat er speelt in onze samenleving.”

Veiligheidsbeeld Limburg


De verzamelde veiligheidsdata kan op veel verschillende manieren worden gebruikt:

  • In een kaart met bijvoorbeeld locaties van stallen met asbestdaken, of een overzicht waar kwetsbare mensen wonen die bij een incident snel hulp nodig hebben, of van hoe groot een stroomstoring is.
  • In een kalender met daarin evenementen, wegwerkzaamheden, grote oefeningen of demonstraties die gepland staan.
  • In een dashboard, zoals het Limburgse coronadashboard, waarop de ontwikkelingen en trends van COVID-19 in onze regio te zien zijn.
  • In een document-bibliotheek: één plek waar alle relevante documenten voor rampen en crisis worden beheerd en beschikbaar zijn voor hulpdiensten en partners.
  • In een algoritme, een intelligent analysesysteem dat bijvoorbeeld waarschuwt voor wateroverlast op basis van zware regen die wordt verwacht.

Digitaal portaal


Op dit moment wordt nog gewerkt aan een digitaal portaal voor veiligheidsinformatie. Uitgangspunt is dat in het portaal alles overzichtelijk bij elkaar staat en dat iedereen naar dezelfde informatie kijkt. De vraag is vervolgens hoe je die informatie in de organisatie gaat inzetten. Afdeling Crisisbeheersing start iedere maandag met het operationeel veiligheidsbeeld vanuit het Regionaal Coördinatie Centrum. Hier wordt met piketfunctionarissen, de Limburgse meldkamer en samenwerkingspartners besproken welke risico's er spelen in onze regio, of er actuele incidenten zijn en natuurlijk de laatste ontwikkelingen van COVID-19. In de afgelopen periode zijn er diverse concepten opgezet, die ondersteunen bij dergelijke briefings.

Samenwerking en subsidie


Het VIC Limburg, met alle verschillende manieren om informatie te ontsluiten en analyseren, wordt het komende jaar verder ontwikkeld. Partners zijn de Limburgse hulpdiensten, meldkamer Limburg en andere Limburgse veiligheidspartners, ondersteunt met subsidie van Provincie Limburg. De veiligheidsregio’s in Limburg werken daarnaast samen met Zeeland en Brabant in de samenwerking Zuid6 op dit thema, ondersteunt met subsidie vanuit het ministerie van Justitie &Veiligheid.