Kwartaal 3


Samen zorgen voor een veilige woonomgeving

In 2020 ontwikkelde Veiligheidsregio Limburg-Noord, samen met de gemeenten in de regio, de Bouwsteen Veiligheid. Deze bouwsteen is een hulpmiddel voor gemeenten om er voor te zorgen dat bij het inrichten van de omgeving, bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe wijken, het aanleggen van een weg of bij energieopslag, veiligheid wordt meegenomen en afgewogen. De bouwsteen legt uit hoe op veiligheid gestuurd kan worden met de Omgevingswet en wat de taken van de gemeente en de veiligheidsregio zijn. In de Bouwsteen Veiligheid worden geen (beleids)keuzes gemaakt over het niveau van veiligheid. Die keuzes maken de gemeenten samen met de inwoners in bijvoorbeeld de omgevingsvisie.

De nieuwe Omgevingswet


Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft als doel om te zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving voor alle inwoners. De Omgevingswet vervangt de huidige 26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur (AmvB’s) en 75 ministeriële regelingen op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening. Als de wet er is, komen er ook nieuwe juridische instrumenten, zoals de omgevingsvisie, een strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving en het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan alle gemeentelijke regels, die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet helpt gemeenten hun omgeving zo goed mogelijk te benutten, maar ook te beschermen. De wet moet zorgen voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor initiatieven en snellere besluitvorming.

Meer bouwstenen


De Bouwsteen Veiligheid is nog in ontwikkeling. De eerste versie richt zich op de omgevingsvisie. De ontwikkeling van de Bouwsteen Veiligheid is onderdeel van een breder bouwstenen-traject. Er zijn ook andere bouwstenen in de maak: Bouwsteen Gezondheid (GGD) en een Bouwsteen Water (waterschap).

Samenwerking gemeenten


Iedere bouwsteen is in samenwerking met een aantal gemeenten opgesteld. Voor de Bouwsteen Veiligheid zijn dit de gemeente Venray en de gemeente Beesel. Vanuit deze gemeenten hebben projectleiders Omgevingswet, specialisten vergunningverlening en ambtenaren Openbare orde en Veiligheid meegewerkt aan de bouwsteen.

Bekijk de interactieve bouwsteen.