Kwartaal 1


Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie

Programma: ‘Nu Niet Zwanger’

Wel of niet zwanger worden? Een kindje krijgen is bijzonder, maar brengt ook een grote verantwoordelijkheid mee. Met het programma ‘Nu Niet Zwanger’ helpt GGD Limburg-Noord mensen in kwetsbare omstandigheden een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.

Projectleider Ellen Jeuken vertelt: “GGD Limburg-Noord startte begin 2020 met ‘Nu Niet Zwanger’. Intussen hebben veel hulpverleningsorganisatie zich bij het programma aangesloten en zijn we betrokken geweest bij ruim twintig praktijksituaties. Mooie eerste resultaten die bevestigen dat ‘Nu Niet Zwanger’ een meerwaarde is in Noord- en Midden-Limburg.”

Geen enkele situatie is hetzelfde


De doelgroep is heel divers, hierdoor is geen enkele situatie hetzelfde. In het programma richten we ons op mannen en vrouwen in kwetsbare omstandigheden, waarbij meestal sprake is van een combinatie van problemen en beperkingen. Hierbij kun je denken aan een combinatie van ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden en loverboyproblematiek.

Voorbeeld


Een voorbeeld van een (geanonimiseerde) casus is die van Shelly: Shelly: een jonge moeder, met meerdere kinderen bij meerdere vaders en bekend bij hulpverlening. Haar schulden zijn onderdeel van de vele problemen. Met ondersteuning van ‘Nu Niet Zwanger’ wordt op haar verzoek een spiraal geplaatst door haar eigen huisarts. De spiraal wordt gefinancierd vanuit het programma.

Ellen Jeuken: “In dit soort situaties voeren we het gesprek, ondersteunen we, en bieden praktische hulp waar nodig. Denk hierbij aan uitleg geven over anticonceptie, meegaan naar afspraken en de anticonceptie financieren. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van het reguliere netwerk en zo nodig van het opgebouwde netwerk van huisartsen, verloskundigen en gynaecologen.”

Een bewuste keuze


Soms eindigen de gesprekken niet in een vorm van anticonceptie, omdat de cliënt een andere keuze maakt. Bijvoorbeeld de keuze voor een kind. Dan is het programma nog steeds een succes, het gaat immers over het maken van een bewuste keuze. ‘Nu Niet Zwanger’ werkt vanuit de mensenrechten, waarin vrouwen en mannen het recht hebben om in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf te kiezen voor het aantal kinderen en voor het moment waarop zij kinderen willen krijgen. Zonder dat hierbij sprake is van dwang.

Meer informatie?