Kwartaal 2


Nieuwe website VRLN.nl

De website www.vrln.nl is in mei 2020 vernieuwd: een nieuwe, frisse website met veel mogelijkheden om onze inwoners en partners te informeren en betrekken bij de taken en aandachtsvelden van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zowel de techniek, de vormgeving als de structuur zijn vernieuwd.

De nieuwe site vervangt de voormalige websites vrln.nl en limburg-veilig.nl. De nieuwe website is een bundeling van drie soorten communicatie:


  • Corporate communicatie: informatie over de organisatie Veiligheidsregio Limburg-Noord (inclusief bestuur en beleid) met ook de vacatures en stagemogelijkheden.
  • Risicocommunicatie: informatie voor onze inwoners over de risico‚Äôs die er zijn in Limburg-Noord en hoe je jezelf daarop kunt voorbereiden.
  • Crisiscommunicatie: bij een groter incident of crisis verandert het crisisteam de website naar een crisis liveblog. Die pagina is alleen zichtbaar tijdens een groter incident of crisis.

De websites van GGD Limburg-Noord en Brandweer Limburg-Noord zijn onveranderd. De website van de GGD wordt wel op korte termijn vervangen, maar gezien de coronacrisis was dit afgelopen jaar niet wenselijk.