Kwartaal 3


De gezondheid van onze regio in cijfers

Afgelopen jaar zijn er verschillende onderzoeken gedaan om de gezondheid van de inwoners in de regio Limburg-Noord in beeld te brengen. GGD Limburg-Noord en ook gemeenten, scholen en ketenpartners krijgen zo inzicht in wat er speelt. De uitkomsten worden gepubliceerd op www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein en gebruikt voor gericht beleid en preventieactiviteiten.

Seksuele gezondheid jongeren

GGD Limburg-Noord en GGD Zuid-Limburg presenteerden in juli 2020 de resultaten van de Thermometer Seksuele Gezondheid Jongeren 2019. Deze thermometer geeft een beeld van de seksuele gezondheid van de 4.574 jongeren (onder de 25 jaar) die in 2019 het Centrum voor Seksuele Gezondheid Limburg (CSG Limburg) bezochten. Dit onderzoek is uitgevoerd voordat het coronavirus uitbrak. Welke resultaten vallen op?

  • Praktisch en middelbaar opgeleide jongeren weten de GGD’en minder vaak te vinden voor hulp en advies op het gebied van seksuele gezondheid dan theoretisch en hoog opgeleide jongeren.
  • Het aantal jonge MSM’ers (mannen die seks hebben met mannen) dat ons bezocht, nam toe. Dat komt waarschijnlijk, doordat er veel interesse is in de hiv-preventiepil (PrEP) die sinds september 2019 wordt verstrekt.
  • Voorlichting over anticonceptie en zwangerschap blijven essentiële thema’s voor jonge vrouwen.

Nieuwsgiering naar alle resultaten? Ga naar onze website voor meer informatie over de Thermometer Seksuele Gezondheid.

Gezondheid en leefstijl jongeren

In juni 2020 publiceerde GGD Limburg-Noord in samenwerking met alle GGD’en en het RIVM de resultaten van de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor Jeugd. De monitor is uitgevoerd onder jongeren in leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in Limburg-Noord. Jongeren tussen de 13-16 jaar vulden eind 2019 een vragenlijst in over hun gezondheid en leefstijl. Dit onderzoek is uitgevoerd voordat het coronavirus uitbrak. Hierbij een greep uit de resultaten:

  • De meerderheid van de jongeren voelt zich gezond (86%) en gelukkig (85%).
  • Bijna de helft van de jongeren (47%) eet elke dag groente. Minder dan 1 op de 3 jongeren (30%) geeft aan elke dag fruit te eten.
  • Jongeren drinken minder alcohol dan afgelopen jaren. Ook het aantal rokers is gedaald.
  • Circa 4 op de 10 jongeren (41%) voelt zich (zeer) vaak gestrest.

Bekijk alle cijfers en resultaten op onze website. Meer resultaten en informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd.

Gezondheid en leefstijl volwassenen en ouderen

In september kregen ruim 140.000 Limburgers een uitnodiging van GGD Limburg-Noord voor deelname aan de Gezondheidsmeter. Dit vierjaarlijks onderzoek wordt door alle GGD’en tegelijk uitgevoerd in opdracht van de gemeenten. De input levert gemeenten veel informatie op over gezondheid en welzijn van hun inwoners. Bijzonder is dat het onderzoek plaatsvond tijdens de tweede golf in de coronacrisis. Hierover zijn ook extra vragen gesteld. GGD Limburg-Noord is benieuwd naar de resultaten en de effecten op gezondheid en leefstijl. Komend voorjaar publiceren we de eerste resultaten.

Meer informatie over de Gezondheidsmeter Volwassenen en ouderen.

Lancering Kennisplein: In één oogopslag jouw omgeving in beeld!

Dit jaar lanceerde GGD Limburg-Noord ‘Kennisplein’, hét dashboard met gezondheidsinformatie over de inwoners van regio Limburg-Noord. Je vindt hier bijvoorbeeld de resultaten van de gezondheidsonderzoeken onder jeugd, volwassen en ouderen. Daarnaast zijn er gegevens beschikbaar over de omgeving. In één oogopslag kun je zien hoe het er in een bepaalde wijk/kern, gemeente en/of regio van GGD Limburg-Noord voor staat. Bezoek het Kennisplein via: www.ggdlimburgnoord.nl/kennisplein.

Panelonderzoek coronamaatregelen

We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. De overheid roept op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het onderzoek dat GGD Limburg-Noord, samen met de andere GGD’en en het RIVM periodiek uitvoert. Dit onderzoek heeft als doel om beter te begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact hiervan is. Landelijke zijn er in 2020 in totaal 8 metingen gehouden. De regionale resultaten van dit onderzoek vindt u in deze factsheets.