Kenmerken van
regio Limburg-Noord

518.000 mensen en ruim 1.530 km2

Werkgebied


Meer dan 518.000 mensen

Gebiedsoppervlakte van ruim 1.530 km2.

Grenzend aan Gelderland-Zuid, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost, Zuid-Limburg, Noord-Rhein-Westfalen (Duitsland) en de provincie Limburg (België).


  • landelijk en bosrijk gebied
  • vele kleinere en enkele grotere kernen
  • intensieve veehouderij en land- en tuinbouw
  • belangrijke transportroutes over weg, water, spoor en door buisleidingen
  • diverse risicovolle inrichtingen
  • relatief veel grootschalige evenementen