Deel IV


GGD

De overheid is er om de gezondheid van burgers te bewaken en om het individu te beschermen tegen gezondheidsrisico’s van buitenaf waarop zijzelf niet of nauwelijks invloed hebben, zoals infectieziekte-uitbraken en de negatieve effecten van gedrag van anderen (meeroken, huiselijk geweld). Ook stimuleert de overheid gedrag dat de gezondheid bevordert. Publieke gezondheidszorg is een vorm van zorg waar mensen niet om vragen omdat ze klachten hebben (cure) of omdat ze ondersteuning nodig hebben (care). Publieke gezondheidszorg omvat de (door individuele burgers ongevraagde) zorg die de overheid aanbiedt om ziekte en gezondheidsschade van de gehele (of groepen in de) bevolking op te sporen en te voorkomen. De GGD functioneert daarbij als voorliggend veld en kan zwaardere zorg en gezondheidsrisico’s beperken en/of voorkomen.

In opdracht van onze gemeenten levert de GGD Limburg-Noord een bijdrage aan een gezond en vitaal leven voor de inwoners in Noord- en Midden-Limburg. Als GGD staan wij samen met onze gemeenten en partners voor complexe uitdagingen. Samen zetten we in op het bevorderen van gezond leven en preventie vanuit publieke gezondheid. Regionaal beleid en samenwerking ondersteunt en helpt dit lokaal gezondheidsbeleid.

Ambitie


In deel I van het beleidsplan is als ambitie is geformuleerd dat VRLN de veiligste en gezondste regio wil zijn. De specifieke ambitie van GGD Limburg-Noord is dat mensen zelf op een positieve manier de regie over hun leven en gezondheid kunnen blijven voeren. Iedereen, jong en oud, moet actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving, nu en in de toekomst. Dit noemen wij het concept van positieve gezondheid: gezondheid is niet het ontbreken van ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf. De uitdaging voor de GGD is om het gezondheidspotentieel van mensen aan te boren, bovenal van mensen in kwetsbare posities. De burgers in kwetsbare posities en hun omgeving gaan ons bijzonder aan het hart. Samen met onze partners zetten wij ons in voor een gezonde, veilige en positieve leefomgeving die niemand uitsluit.

Op basis van de actuele ontwikkelingen heeft de GGD voor de periode 2020-2023 de volgende vijf doelen gedefinieerd:

  • Versterken Publieke Gezondheid
  • Gezonde generatie
  • Vitaal ouder worden
  • Verbinden publieke gezondheid en sociaal beleid
  • Verbinden publieke gezondheid en veiligheid

Lees meer...

Voor de volledige uitwerking, zie:

Beleidsplan VRLN Deel IV – GGD (PDF)