Contact

Nijmeegseweg 42

Postbus 11

5900 AA Venlo


t +31 (0)88 11 90 000

f +31 (0)77 35 42 454


e info@vrln.nl

i www.vrln.nl


Twitter: twitter.com/vr_ln


Colofon

Tekst: Ruud Houdijk i.s.m. medewerkers Veiligheidsregio Limburg-Noord

Redactie: Team Communicatie Veiligheidsregio Limburg-Noord

Vormgeving & productie: Aviso Communicatie