Deel III


Brandweer

De ambitie van VRLN is de gezondste en veiligste regio te willen zijn. In dit deel presenteren wij hoe Brandweer Limburg-Noord invulling geeft aan deze ambitie. We beschrijven de benodigde doorontwikkeling van de brandweerorganisatie om risico’s nog effectiever te voorkomen en verminderen en om incidenten effectief te kunnen blijven bestrijden.

Onze ambitie


De kern van het bestaansrecht van de brandweer is het leveren van zo goed mogelijke proactieve, preventieve en 24/7 repressieve brandweerzorg voor de 15 gemeenten in Limburg-Noord. De bestuurlijke ambitie is dat we met de huidige organisatie onze wettelijke taken op een minimaal verantwoord niveau uitvoeren.

Hoewel er veel technologische ontwikkelingen zijn die in de komende jaren ons werk waarschijnlijk eenvoudiger en anders gaan maken, maakt de mens nog steeds het verschil in onze organisatie. Voor onze ambitie zijn kwalitatief goede, vakkundige medewerkers en leidinggevenden de grootste succesfactor.

Onze kernwaarden


De kernwaarden van de VRLN zijn beschreven in het algemene deel van het beleidsplan. De brandweer omarmt deze kernwaarden en maakt ze specifiek voor de eigen opgaven:


Verbinding

Specifiek thema voor de brandweer is paraatheid van de (vrijwillige) organisatie: het vinden en binden van voldoende mensen, die ook nog eens op de juiste tijden beschikbaar zijn, wordt in toenemende mate een uitdaging.


Vakmanschap

Een kernwaarde die van oudsher hoog in het vaandel van de brandweer staat. Er worden in de toekomst andere taken en kennis van de brandweer verwacht. Denk daarbij aan voorbereiding op nieuwe risico’s vanuit de energietransitie of de veranderende rol van onze adviseurs vanuit de Omgevingswet. Deze ontwikkelingen vragen om continue doorontwikkeling van het vakmanschap van alle onderdelen van de brandweer.

Informatiegestuurd

Informatiegestuurd werken heeft als doel om proactiever, sneller en risicogerichter te kunnen adviseren en kennis te kunnen delen met de repressieve brandweerzorg. Leren van incidenten door koppeling van informatie over het voorkomen van incidenten en de informatie over de bestrijding van incidenten, is daarbij belangrijk.


Betrouwbaar

Brandweerzorg levert diensten die een hoge betrouwbaarheid vergen. We zijn immers een belangrijk vangnet als al het andere heeft gefaald. Om betrouwbaar te kunnen blijven in de huidige, snel veranderende maatschappij, moet de brandweer wendbaar zijn. Dit vereist meer dan ooit flexibele, vakkundige medewerkers die breed inzetbaar zijn. We staan samen voor gegarandeerde brandweerzorg en dat betekent dat onze medewerkers bereid en beschikbaar zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor onze collectieve opgaves en doelstellingen.


Duurzaam

Deze waarde gaat over klimaatbewust ondernemen, maar ook financieel/bestuurlijk voorspelbaar en robuust zijn en over de borging van continuïteit in maatschappij en organisatie. Deze waarde sluit aan bij het motto van de brandweer zoals dat in het verleden is gedefinieerd: Kwalitatief goede brandweerzorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Motto


Vanuit onze ambitie en kernwaarden is het motto voor de komende beleidsperiode:

Wij staan #SAMEN voor gegarandeerde brandweerzorg!

Dit doen wij met betrouwbare, breed inzetbare en flexibele medewerkers die vakkundig zijn, resultaatgericht werken en hun verantwoordelijkheid nemen.

Lees meer...