CV van Nick

Beleidsadviseur | Veiligheidsregio Limburg-Noord

Gestart als projectmedewerker bij de GGD Limburg-Noord in het team Gezondheid is Meedoen. Vervolgens de stap gemaakt naar Brandveilig Leven als projectmedewerker, onderzoeker en uiteindelijk beleidsadviseur. Vanuit de rol als beleidsadviseur o.a. verantwoordelijk voor Brandveilig Leven, projectleider van de Risk Factory, Team Gedrag en betrokken bij diverse organisatieveranderingen.

Taken

  • Zorgen voor afstemming en samenhang ten aanzien van beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Regie over de samenwerking met maatschappelijke organisaties ten aanzien van de strategisch/tactische beleidsontwikkeling voor de middellange termijn.
  • Betrekken van bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen bij beleidsontwikkeling waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen.
  • Initieren, regisseren en participeren namens de Veiligheidsregio (in) regionale en bovenregionale beleidsontwikkeltrajecten.
  • Zorgen voor bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor de doelstellingen.
  • Zorgen voor integrale beleidsadvisering aan directie en bestuur gebaseerd op hoogwaardige kennis, innovatie, informatie en omgevingsgerichte verkenningen.

Projectmedewerker D&B Applied behavioural science

Tijdens mijn werkzaamheden heb ik me beziggehouden met onderzoek bij verschillende projecten in de publieke sector.

Onderwijsmedewerker Radboud Universiteit Nijmegen

Gedurende deze periode heb ik bij meerdere vakken van de opleiding psychologie als coördinator werkgroepen begeleid, het onderwijs geëvalueerd en beoordeeld.

Projectleider Basisschool De Liaan

Een project opgezet en geïmplementeerd dat heeft geresulteerd in de verhoging van de fruit/groente consumptie van de leerlingen tijdens de ochtendpauze en verlaging van de consumptie van ongezonde snacks. Het afstudeerrapport is beoordeeld met een 9 en door een wetenschaps- en een bedrijfsjury beloond met de 3de prijs bij de Science in Practice Awards voor de goede koppeling tussen wetenschap en praktijk.

Stage | Tabula Rasa

Een bedrijf gespecialiseerd in gedragsverandering en communicatie. Hier heb ik onderzoek gedaan naar de effectiviteit van creativiteit en normgebruik in publieke communicatie. Beoordeeld met een 8.

2011 - 2012

Master Gedragsverandering | Radboud Universiteit Nijmegen

Tijdens de master Gedragsverandering ben ik opgeleid om vanuit een wetenschappelijke basis problemen en vraagstukken op het gebied van gedrag te analyseren en te onderzoeken. De opleiding staat voor 'science & practice'. Het ontwikkelen en toetsen van de effectiviteit van interventies en beïnvloedingsstrategieën staat centraal. Diploma behaald: bene meritum.


2007 - 2011

Bacheloropleiding Psychologie | Radboud Universiteit Nijmegen

Tijdens mijn derde jaar heb ik voor het domein Gedrag gekozen. Diploma behaald.


2001 - 2007

VWO opleiding | Dendron College te Horst

Profiel Economie Maatschappij. Diploma behaald.

Reizen

Meerdere reizen wereldwijd gemaakt, waaronder twee maanden in zuidelijk Afrika

Sport

Liefhebber van voetbal en hardlopen

Lezen

Een van mijn laatstgelezen boeken: Drive van Daniel H. Pinkman. Een aanrader!

Natuur

Tijdens wandelingen in de natuur kom ik helemaal tot rust.