Opening vernieuwde vaccinatielocatie Venlo

Een kijkje achter de schermen met Maarten Peeters en Toon Tielen

Begin mei is de nieuwe vaccinatielocatie in Venlo geopend. Met een capaciteit om tot 450 mensen per uur te vaccineren, is Noord-Limburg klaar voor de massavaccinatie. Maar hoe komt zo’n grootschalige vaccinatielocatie tot stand? Welk proces gaat eraan vooraf? En welke voorbereidingen zijn nodig voordat er daadwerkelijk geprikt kan worden? Toon Tielen en Maarten Peeters zijn als consulent gebouwbeheer en coördinator vaccinatielocaties nauw betrokken bij de realisatie. Ze geven graag een kijkje achter de schermen!

TOON TIELEN


“Om de tent in te richten heb je veel verschillende bedrijven nodig. Gelukkig heb ik veel goede relaties en was iedereen bereid om extra inspanningen te leveren.”

Toon Tielen werkt al meer dan twintig jaar als consulent gebouwbeheer bij de VRLN. Hij is dagelijks bezig met het onderhoud, de schoonmaak, de beveiliging, de kantinevoorzieningen en diverse andere zaken van zo’n 55 locaties van de veiligheidsregio Limburg-Noord, waaronder brandweerkazernes en GGD-consultatiebureaus.

Dichtbij het vuur

Toen het kabinet begin maart 2020 de eerste lockdown aankondigde, ‘verhuisde’ Toon meteen zijn hele hebben en houwen van standplaats Nijmeegseweg in Venlo naar de GGD-vestiging in Blerick. “Ik had direct door dat er heel wat te gebeuren stond en wilde dicht bij het vuur zitten. Toen ter plekke vrij snel de eerste teststraat – een eenvoudige partytent op de parkeerplaats - voor zorgmedewerkers werd gerealiseerd, wist ik dat ik de goede keuze had gemaakt. Samen met mijn collega’s van gebouwenbeheer bouwden we deze eerste vaccinatiestraat en waren we medeverantwoordelijk voor de routing. Ook hebben we de portierfunctie bemand en brachten we afgenomen testen naar het laboratorium in Nijmegen.”

Doorontwikkeling teststraten

De eerste teststraat bleek al snel te weinig capaciteit te hebben en dus werd besloten om op de Nijmeegseweg in Venlo een grote tent neer te zetten. De grotere locatie moest binnen twee weken operationeel zijn en Toon was verantwoordelijk voor de complete realisatie. “Om de tent in te richten heb je veel verschillende bedrijven nodig. Denk bijvoorbeeld aan meubilair, stroom- en datavoorzieningen en hekwerken. Gelukkig heb ik veel goede relaties met bedrijven en was iedereen bereid om extra inspanningen te leveren om de deadline te halen.” Toen na de zomer het testbeleid veranderde en iedereen zich mocht laten testen, werd ook deze tent te klein. Vanaf dat moment wordt er in Venlo getest vanuit een bedrijfspand aan de Willem Barentszweg. Na de succesvolle doorontwikkeling in Venlo, volgden ook teststraten in Roermond, Venray en Weert (nu Nederweert), waarbij Toon en zijn collega’s betrokken waren.

MAARTEN PEETERS


"Naast de korte realisatietijd lagen er ook op het gebied van administratie, privacy en automatisering behoorlijke uitdagingen. En niet te vergeten beveiliging.”

Maarten Peeters is normaalgesproken specialist crisisbeheersing bij Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hij houdt zich onder andere bezig met het multidisciplinair opleiden van collega’s in de crisisbeheersing. Daarnaast ondersteunt hij collega’s bij hun projecten, bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van cyberrisico’s of bij de doorontwikkeling van informatiemanagement. In deze hoedanigheid werkt hij veel samen met andere disciplines zoals brandweer, GHOR, gemeenten, defensie en politie.

"Ondanks het krappe tijdsbestek van zo’n drie weken en de feestdagen die daar nog tussen vielen, lukte het ons om de vaccinatielocatie op drie januari 2021 gereed te hebben. Sterker nog; locatie Venlo was als eerste van heel Nederland klaar.

Van crisisbeheerder naar deelprojectleider vaccinatielocaties

Toen halverwege december 2020 duidelijk werd dat er begin januari een vaccin tegen corona beschikbaar kwam, kreeg de afdeling crisisbeheersing het verzoek een medewerker te detacheren bij de GGD om de eerste vaccinatielocatie mee op te richten. “Het optuigen van een vaccinatielocatie is complex en er stond behoorlijk wat tijdsdruk op, waardoor extra personeel noodzakelijk was. De functie ‘deelprojectleider vaccinatielocaties’ werd aan mij toevertrouwd.”

Draaiboeken en uitdagingen

Samen met Twan Jacobs (afdelingshoofd brandweerzorg) en Brenda Pieters (epidemioloog bij de GGD) werd de situatie in kaart gebracht. “Wat is de opdracht? Wat wordt er van ons verwacht? Om hoeveel vaccinaties gaat het? En wat hebben we daarvoor nodig? Toen we met de beschikbare informatie van dat moment een zo compleet mogelijk beeld hadden én alle neuzen dezelfde kant op wezen, kon het praktisch doorpakken beginnen. Dit is een nieuwe ziekte, maar er zijn natuurlijk al eerder grootschalige vaccinaties geweest. We hebben draaiboeken van de Mexicaanse griepvaccinaties en HPV (baarmoederhalskanker) campagnes doorgenomen en deze vertaalt naar de huidige situatie.

Zeker omdat de realisatietijd zo kort was, wilden we het wiel niet helemaal opnieuw uitvinden. Naast de korte realisatietijd lagen er ook op het gebied van administratie, privacy en automatisering behoorlijke uitdagingen. En niet te vergeten de beveiliging; er is veel veranderd ten opzichte van tien jaar geleden.”

Ondanks het krappe tijdsbestek van zo’n drie weken en de feestdagen die daar nog tussen vielen, lukte het Maarten en zijn collega’s om de vaccinatielocatie op drie januari 2021 gereed te hebben. Sterker nog; locatie Venlo was als eerste van heel Nederland klaar. “Dat kwam mede doordat we een goede onderlinge taakverdeling hadden, ons hielden aan de strakke procesplanning én het vaccineren aanvlogen als een groot evenement. We konden terugvallen op bestaande leveranciers en door samen te werken met grote en ervaren evenementpartijen als Event Medical Service (EMS) en Intelligent Security haalden we kennis en een hands-on mentaliteit in huis. We werkten de planning verder uit en gingen op zoek naar een geschikte locatie. Na gesprekken met de gemeente en rekening houdend met het aantal vierkante meters, de verkeerscirculatie en een centrale ligging, kwamen we uit op het Kazerneterrein in Blerick.”

Samenwerken

Sinds kort werken Toon en Maarten nauw samen. Maarten: “Toon is door ons ingevlogen bij de praktische uitvoering ter plaatse. Zijn ervaring met de teststraten en zijn kennis op het gebied van hygiëne, afvalverwerking, beveiliging, elektra, toiletten en facilitaire zaken is van onschatbare waarde in dit proces.” Met door Maarten en zijn team gemaakte schetsen en indelingen, kan Toon aan de slag. “We maken gebruik van elkaars kennis en iedereen die hier bezig is mag zijn of haar mening delen. We functioneren als een team, allemaal met het doel om begin januari de vaccinatiestraat operationeel de hebben.”

Weerslag op privé

De mannen halen de deadline, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Maarten raakt zelf besmet met corona en brengt de Kerst in quarantaine door. Als hij vervolgens op oudjaarsavond ook nog stickers staat te plakken in de tent, is de weerslag op zijn privésituatie duidelijk; het thuisfront komt even op de tweede plaats. Voor Toon brengt de opbouw van een nieuwe test- of vaccinatielocatie, zeker met de krappe deadlines, een enorme werkdruk mee. “Waar Maarten van zijn team crisisbeheersing de vrijbrief heeft gekregen om alleen maar met de vaccinatielocatie bezig te zijn, gaan bij mij de reguliere werkzaamheden gewoon door. Toch geeft dit proces me vooral voldoening; ik draag actief bij aan de oplossing van een wereldwijd probleem.”

Leerproces

Tijdens de eerste maanden van 2021 komen er meer landelijke richtlijnen voor de COVID-19 massavaccinatie. Ook bezoekt GGD GHOR Nederland elke vaccinatielocatie en adviseert op basis van ervaringen elders over wat werkt en wat niet. Daarnaast blijken zaken op de werkvloer anders te gaan dan dat ze op papier zijn uitgedacht. “De combinatie van deze factoren heeft ons doen besluiten de vaccinatielocatie in Venlo door te ontwikkelen”, verklaart Maarten. “Het spreekwoord ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ is hier absoluut van toepassing. Waarom vasthouden aan iets wat we enkele maanden geleden bedacht hebben, als we het met de kennis van nu ook kunnen verbeteren?”

Ik raakte zelf besmet met corona en bracht de Kerstdagen in quarantaine door. Maar op oudjaarsavond stond ik in de tent weer stickers te plakken. Het thuisfront kwam even op de tweede plaats.

Vaccineren 2.0

In de praktijk bleek dat bezoekers niet altijd hun weg vonden in de lange gangen van het oude kazernegebouw. En tien kleine nazorgruimtes leken op dat moment de juiste oplossing, maar omdat er per ruimte een eigen EHBO’er nodig is, was ook de personeelsbehoefte groot. Daarnaast bleken de administratieve handelingen meer tijd te vergen dan in eerste instantie gedacht. “Daarom is er nu een grote tent op het parkeerterrein geplaatst. In deze tent volgen bezoekers een rechte lijn vanuit de administratie naar de ruimte waar het vaccin wordt ingediend; een natuurlijke routing. De nazorg vindt plaats in één grote ruimte, waardoor er slechts twee EHBO’ers nodig zijn. De capaciteit van de administratieve intake is vergroot om de snelheid in het prikproces te behouden. En de tent is zo ingericht dat we flexibel kunnen inspelen op het wel of niet prikken met verschillende soorten en de toegewezen aantallen vaccins.”

Klaar voor massavaccinatie

De doorontwikkelde vaccinatielocatie in Venlo opende begin mei haar deuren en heeft de capaciteit om tot 450 mensen per uur te vaccineren. Toon: “Het eindresultaat is super, de tent en de inrichting zijn écht strak.” “En we hebben bijna het hele vaccinatieproces zelf in de hand”, vult Maarten aan. “We kunnen op aanvraag bijvoorbeeld direct meer priklijnen openen, meer personeel inzetten of de openingstijden verruimen. En ook aan bijzondere situaties is gedacht. Van hoog water in de Maas tot uitval van ICT en van brand tot problemen met de koeling; met bijvoorbeeld een noodaggregaat en een administratieve back-up op papier, is overal een oplossing voor. Het enige dat we niet zelf in de hand hebben is de hoeveelheid vaccins die we aangeleverd krijgen en het inplannen van de vaccinaties, dat wordt namelijk landelijk bepaald en geregeld.” In combinatie met de vaccinatielocaties in Roermond, Weert en Venray, is GGD Noord-Limburg klaar voor haar taak in de massavaccinatie.

Antoine Dirks

"We hebben echt al heel wat meegemaakt, maar de Coronacrisis is een soort lawine die maar blijft doordenderen."

Patricia Jansingh

"Een crisis is natuurlijk nooit leuk, maar tegelijkertijd is dit werk wel onze GGD in optima forma."

«

KENNISMAKEN MET ANDERE GEZICHTEN VAN VEILIGHEIDSREGIO LIMBURG-NOORD? LEES DAN OOK DEZE VERHALEN.


OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN NIEUWE VERHALEN? MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF!