VeiligheidsRegio Limburg-Noord in cijfers


Veiligheidsregio Limburg-Noord in een notendop


Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken Brandweer, Crisisbeheersing en GGD/GHOR samen aan gezondheid en veiligheid. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. De kerntaak van Veiligheidsregio Limburg-Noord is om iedereen die in onze regio woont, werkt of verblijft te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Daarbij zijn drie woorden van belang: voorkomen, bestrijden en herstellen.

518.000

Inwoners


1530 km2

Werkgebied


Grensregio

Limburg-Noord heeft meer grenzen met het buitenland dan met andere Nederlandse provincies


601

Medewerkers

81.600

Consulten op consultatiebureaus


77.700

Vaccinaties vanuit het Rijksvaccinatieprogramma


11.550

Reisconsulten


2.540

SOA klanten


499

Inspecties kinderopvang

4.915

Uitrukken repressieve brandweerzorg


1.989

Adviezen brandveiligheid


1.596

(Her)controles brandveiligheid/brandveilig gebruik


375

Voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven


46

Brandonderzoeken

21

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedures (GRIP) (16 GRIP 1, 4 GRIP 2 en 1 GRIP 3)


323

Adviesaanvragen vergunning geneeskundige hulpverlening evenementen