Voertuigbediener/ Pompbediener

Als voertuigbediener/ pompbediener werk je nauw samen met de leden van een (blus)eenheid. Jouw kerntaak is het coördineren van de operationele uitvoering en het bieden van ondersteuning bij brandbestrijding en hulpverleding. Denk hierbij aan technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

Leergang

De voertuigbediener:

 • werkt samen met de leden van een (blus)eenheid;
 • heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot brandbestrijding en hulpverlening, waaronder technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen, uitgangspunt hierbij is de basisbrandweerzorg;
 • voert opdrachten uit van de leidinggevende en meldt bevindingen altijd aan hem. Indien omstandigheden dit vragen, wordt – onder verantwoordelijkheid van de leidinggevende – op eigen initiatief gehandeld;
 • hanteert de bepakking van de voertuigen waar hij als bediener voor aangewezen is.


De leergang is bestemd voor manschappen die de potentie en ambitie hebben om aangesteld te worden als chauffeur/pompbediener van een tankautospuit of bediener redvoertuig.

Vorm en duur

Toelatingseisen

Studiebelasting

Bijzonderheden

Inhoud

De leergang is opgebouwd uit twee onderdelen: voertuigbediener en pompbediener.

Werkend leren

Naast onderwijs op het onderwijsinstituut en zelfstudie, is werkend leren een belangrijk onderdeel van de leergang Voertuigbediener. De deelnemer werkt tijdens de leergang in het korps. Aan de hand van leerwerkopdrachten leert hij theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Daarnaast past de deelnemer het geleerde in de praktijk toe, doet praktijkervaring op, reflecteert op deze ervaring(en) en verdiept de praktijkervaring met nieuwe (theoretische) inzichten.

Proeve van bekwaamheid

Voor het diploma Voertuigbediener/ pompbediener moeten de volgende onderdelen met goed gevolg worden afgerond:


 • Praktijksimulatie ‘Optreden als Pompbediener’
 • Gesloten vragentoets Voertuigbediener


Voor het diploma Voertuigbediener/ redvoertuig moeten de volgende onderdelen met goed gevolg worden afgerond:

 • Toetskaartbeoordeling ‘Bediener Redvoertuig’
 • Gesloten vragentoets Voertuigbediener


Examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het Instituut Fysieke Veiligheid.

Naast het behalen van de examens dienen ook de leerwerkplekopdrachten met positief resultaat te zijn afgerond.

Opbouw van de leergang

Voertuigbediener

De leergang Voertuigbediener bestaat uit de volgende kerntaken:

 • Kerntaak 1: Uitruk / verkenning
  De voertuigbediener stelt, in samenwerking met de chauffeur, het voertuig op en creëert een veilige werkomgeving.
 • Kerntaak 2: Inzet
  De voertuigbediener maakt het voertuig inzet gereed en houdt het operationeel.
 • Kerntaak 3: Nazorg
  De voertuigbediener draagt zorg voor het inzet gereed maken van het voertuig en neemt deel aan de evaluatie en nazorg.

Pompbediener

In het onderdeel pompbediener komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Het verzorgen van de waterwinning;
 • Het bedienen van de pomp;
 • Uitgifte van materiaal en middelen;
 • Oog hebben voor de omgeving van het voertuig/incident.

De leergang start met een algemene inleiding waarin de functie van voertuigbediener en overkoepelende kennis en vaardigheden aan de orde komen, zoals het creëren van een veilige werkomgeving en het opstellen van het voertuig. De overige delen van de opleiding zijn specifiek voor de tankautospuit of voor het redvoertuig.

BELANGRIJK

Specifieke kenmerken voor de Leergang Voertuigbediener/ Pompbediener bij de VRLN

Leerwerplekopdrachten

Het afronden van alle leerwerkplekopdrachten is voorwaardelijk voor toelating aan het examen.


Praktijkdagen

Aanwezigheid bij en deelname aan de praktijkdagen is voorwaardelijk voor deelname aan het praktijk-examen.


Studieovereenkomst

Voor deelname wordt er een studieovereenkomst afgesloten tussen de deelnemer en de VRLN. Meer informatie hierover ontvang je van personeelszaken.


Resultaat

Na afloop van de gehele opleiding ontvang je het Rijksdiploma Voertuigebediener/Pompbediener of Toetskaart Hulpverleningsvoertuig.

Lesvorm

Theorie / praktijk


Groepsgrootte

Max 8 cursisten


Startmomenten

Bekijk het overzicht voor de startmomenten van alle opleidingen.

Opleidingslocaties

ROI Nijmeegseweg Venlo (in overleg andere locaties mogelijk)


Aanmelding

Voor kandidaten van de VRLN: zie algemene aanmeldingsprocedure.

Externe kandidaten: opleidenbrw@vrln.nl

DEEL DEZE PAGINA: