Verkenner Gevaarlijke Stoffen

De verkenner gevaarlijke stoffen verricht werkzaamheden op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS). In opdracht van een meetplanleider (MPL) of adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) voert de verkenner gevaarlijke stoffen in het veld metingen en observaties uit ter bepaling van de aanwezigheid van concentraties gevaarlijke stoffen. Bevindingen worden altijd gemeld aan de opdrachtgever.
Samen met andere verkenners gevaarlijke stoffen vormt hij een meetploeg.

Leergang

De leergang richt zich op de volgende kerntaken:


 • Uitruk en verkenning
  De verkenner gevaarlijke stoffen selecteert de persoonlijke beschermingsmiddelen, controleert deze en trekt deze aan. Hij controleert de inventaris van de meetkoffer op compleetheid en werking. De verkenner gevaarlijke stoffen ontvangt en registreert de meetopdracht en rukt met de meetploeg uit naar de opgegeven locatie.
 • Inzet
  De verkenner gevaarlijke stoffen voert metingen en waarnemingen uit.
 • Nazorg
  De verkenner gevaarlijke stoffen controleert na een inzet de inventaris van de meetkoffer op compleetheid en werking en vult deze aan. Na afloop van de inzet neemt hij met de ploegleden deel aan de registratie en evaluatie.


De leergang verkenner gevaarlijke stoffen is bedoeld voor brandweermedewerkers die in de toekomst de functie verkenner gevaarlijke stoffen gaan uitoefenen.

Vorm en duur

Toelatingseisen

Studiebelasting

Bijzonderheden

Inhoud

De leergang is functiegericht, waarbij de basisbeginselen voor het werken als verkenner gevaarlijke stoffen worden behandeld. De leergang is opgebouwd uit de fases die ook bij de daadwerkelijke incidentbestrijding aan de orde komen.

Werkend leren

Het werkend leren is een belangrijk onderdeel van de opleiding en de begeleiding door de leerwerkplekbegeleider is essentieel. Het betreffende korps dient hiervoor zowel materiaal als mankracht beschikbaar te stellen.

Proeve van bekwaamheid

Voor het diploma Verkenner Gevaarlijke Stoffen moeten de volgende onderdelen met goed gevolg worden afgerond:


 • Gesloten vragentoets Verkenner Gevaarlijke Stoffen;
 • Praktijksimulatie Optreden als Verkenner Gevaarlijke Stoffen.


Examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het Instituut Fysieke Veiligheid.

Naast het behalen van de examens dienen ook de werkplekopdrachten met positief resultaat te zijn afgerond.

BELANGRIJK

Specifieke kenmerken voor de Leergang Verkenner Gevaarlijke stoffen bij VRLN

Leerwerplekopdrachten

Het afronden van alle leerwerkplekopdrachten is voorwaardelijk voor toelating aan het examen.


Praktijkdagen

Aanwezigheid bij en deelname aan de praktijkdagen is voorwaardelijk voor deelname aan het praktijk-examen.


Studieovereenkomst

Voor deelname wordt er een studieovereenkomst afgesloten tussen de deelnemer en de VRLN. Meer informatie hierover ontvang je van personeelszaken.


Resultaat

Na afloop van de gehele opleiding ontvang je het Rijksdiploma Verkenner Gevaarlijke Stoffen.

Lesvorm

Theorie / praktijk


Groepsgrootte

Max 8 cursisten


Startmomenten

Bekijk het overzicht voor de startmomenten van alle opleidingen.

Opleidingslocaties

ROI Nijmeegseweg Venlo (in overleg zijn andere locaties mogelijk)


Aanmelding

Voor kandidaten van de VRLN: zie algemene aanmeldingsprocedure.

Externe kandidaten: opleidenbrw@vrln.nl

DEEL DEZE PAGINA: