Manschap

Als je de leergang Manschap volgt dan word je opgeleid tot brandweerman. Je maakt kennis met al het materieel dat kan worden ingezet bij de brandweer en je leert alle vaardigheden die je nodig hebt om op de juiste manier jouw rol tijdens een inzet in te kunnen vullen. De opleiding leidt op tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Dat betekent dat je na de opleiding direct aan de slag kunt in de rol waarvoor je bent opgeleid.

Leergang

De manschap werkt samen met de leden van een bluseenheid. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de manschap hebben betrekking op de uitvoering en ondersteuning bij brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

De manschap voert opdrachten uit van de bevelvoerder. Als omstandigheden hierom vragen, handelt de manschap (onder verantwoording van de bevelvoerder) op eigen initiatief. De manschap gebruikt de standaard bepakking van de tankautospuit, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen, zoals het hulpverleningsvoertuig en redvoertuigen.


De leergang is bestemd voor nieuw brandweerpersoneel dat, na selectie en keuring, is aangesteld als aspirant manschap. Na het met positief resultaat afronden van de leergang (zowel de toetsen als de examens als de leerwerkplekopdrachten) kan de deelnemer ingezet worden in de functie van manschap.

Vorm en duur

Toelatingseisen

Studiebelasting

Bijzonderheden

Inhoud

De opleiding is zelfsturend opgezet en is gebouwd rondom de Elektronische Leer Omgeving (ELO) van het IFV.


De theoretische kennis wordt zelfstandig in eigen tijd opgedaan door het volgen van E-modules en het maken van ELO-opdrachten. Deze kunnen in eigen tempo voorafgaand aan de bijbehorende contactmomenten worden gevolgd. In de contactmomenten wordt de theorie zelf niet meer herhaald maar wordt er juist verdieping aangebracht op de stof die je zelf hebt bestudeerd. Ook is er dan ruimte om in te gaan op specifieke vragen die je hebt naar aanleiding van je eigen voorbereiding.

Werkend leren

Naast onderwijs op het onderwijsinstituut en zelfstudie, is werkend leren een belangrijk onderdeel van de leergangen. Je werkt tijdens de leergang op een uitrukpost. Aan de hand van leerwerkopdrachten leer je theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Daarnaast pas je het geleerde in de praktijk toe, doe je praktijkervaring op, reflecteer je op deze ervaring(en) en verdiep je de praktijkervaring met nieuwe (theoretische) inzichten.


Naast de leerwerkplekopdrachten en deelname aan de reguliere oefenavonden, mag de deelnemer vanaf dag één dat deze in opleiding is, boven de sterkte mee uitrukken op de eigen uitrukpost. Na het succesvol afronden van een kerntaak mag de deelnemer volwaardig mee uitrukken voor incidenten m.b.t. de behaalde kerntaken.


Het opdoen van praktijkervaring doe je in samenwerking met een leerwerkplekbegeleider die door jouw korps aan je wordt toegewezen voordat je met de opleiding start. Wil je weten wat de rol van de leerwerkplekbegeleider is bij jouw leertraject? Klik dan op de onderstaande button.

Proeve van bekwaamheid

Voor het diploma Manschap moeten de volgende onderdelen met goed gevolg worden afgerond:

  • Leerwerkplekopdrachten afgerond en akkoord bevonden
  • Theorietoetsen positief afgerond
  • Praktijktoetsen positief afgerond
  • Examens positief afgerond

De examen onderdelen worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het Instituut Fysieke Veiligheid.

Opbouw van de leergang

De opleiding is verdeel in twee blokken te weten:

  • Brandbestrijding (Brand);
  • Technische Hulpverlening (THV)/ Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS).


Blok 1 Brandbestrijding

De manschap voert, met de overige leden van de blusploeg en onder leiding van de bevelvoerder, taken uit in het kader van brandbestrijding in de ruimste zin van het woord. De manschap maakt daarbij gebruik van de standaarduitrusting die hem daarvoor ter beschikking staat. In deze kerntaak leer je de basistechnieken van de brandbestrijding, hulpverlening bij slachtoffers (LRH), de omgang met materialen en de samenwerking met je ploegleden.


In dit blok leer je alles over:

· persoonlijke beschermingsmiddelen;

· levensreddende handelingen;

· brand en brandontwikkeling;

· brandbestrijding (inzet en gevaren).

Blok 2 Technische hulpverlening / Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

De manschap maakt deel uit van de hulpverleningsploeg en voert, met de overige leden van de ploeg en onder leiding van de bevelvoerder, alle technische hulpverleningstaken uit die tot het basispakket van de manschap behoren.

En: De manschap voert, met de overige leden van de blusploeg en onder leiding van de bevelvoerder, werkzaamheden uit in het kader van de incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Hij/zij maakt daarbij gebruik van de standaarduitrusting die hem daarvoor ter beschikking staat. Daarnaast voert de Manschap met de overige leden van de blusploeg en onder leiding van de bevelvoerder, voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden uit bij de bestrijding van een waterongeval.

In dit blok leer je alles over:

· de diversiteit van de hulpverlening;

· de werking van de diverse toebehoren en gereedschappen;

· verkeersongevallen met auto’s, bussen, vrachtwagens en treinen;

· de inzet bij technische hulpverleningsincidenten in samenwerking met andere hulpdiensten.

· gevaarlijke stoffen;

· procedure IGBS;

· chemicaliënpak;

· optreden bij IGBS;

· ondersteunen bij waterongevallen;

· de samenwerking met een regionaal duikteam.

BELANGRIJK

Specifieke kenmerken voor de Leergang Manschap bij de VRLN

Leerwerplekopdrachten

Het afronden van alle leerwerkplekopdrachten lopen synchroon met de ELO. Voor de toelatingsgesprekken moeten deze afgerond zijn.

Praktijkdagen

Aanwezigheid bij en deelname aan de praktijkdagen is voorwaardelijk voor deelname aan het praktijk-examen. Op deze dagen wordt beoordeeld of de cursist voldoende op niveau is om deel te nemen aan het afsluitende examen.

Studieovereenkomst

Voor deelname wordt er een studieovereenkomst afgesloten tussen de deelnemer en de VRLN. Meer informatie hierover ontvang je van personeelszaken.

Resultaat

Na afloop van de gehele opleiding ontvang je het Rijksdiploma Manschap.

Lesvorm

Blended: Theoriestudie, E-Learning, contactmomenten.


Groepsgrootte

8 cursisten.


Startmomenten

Bekijk het overzicht voor de startmomenten van alle opleidingen.

Opleidingslocaties

ROI Nijmeegseweg Venlo, Echt, Weert, Venray


Aanmelding

Voor kandidaten van de VRLN: zie algemene aanmeldingsprocedure.

Externe kandidaten: opleidenbrw@vrln.nl


DEEL DEZE PAGINA: