Instructeur Brandweeronderwijs

De leergang Instructeur Brandweeronderwijs is functiegericht en leidt je op tot een aankomend instructeur. Tijdens deze leergang leer je meer over didactisch handelen, het begeleiden en beoordelen van deelnemers en het functioneren binnen de organisatie vakbekwaamheid.

Leergang

De leergang Instructeur is functiegericht en bestemd voor de aankomende instructeurs. Tijdens het leerproces speelt het “werkend leren” een belangrijke rol. Elke cursist krijgt een leerwerkplekbegeleider toegewezen, die de cursist begeleidt bij de leerwerkplekopdrachten die hij voor de opleiding moet maken.

De leergang is bestemd voor brandweerpersoneel met de potentie en ambitie om aangesteld te worden als instructeur binnen de vakbekwaamheid organisatie. Een deelnemer die de leergang instructeur heeft afgerond dient regelmatig voor de regio beschikbaar te zijn om opleidingen te verzorgen.

Vorm en duur

Toelatingseisen

Studiebelasting

Bijzonderheden

Inhoud

De leergang is functiegericht, waarbij de deelnemer wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar in de functie van instructeur.


De opleiding richt zich op de volgende taakgebieden:

 • Didactisch handelen
 • Begeleiding van deelnemers
 • Beoordelen van deelnemers
 • Functioneren binnen de vakbekwaamheid organisatie

Werkend leren

Het werkend leren is een belangrijk onderdeel van de opleiding en de begeleiding door de leerwerkplekbegeleider is essentieel. De vakbekwaamheidsorganisatie dient hiervoor zowel materiaal als mankracht beschikbaar te stellen.


De leerwerkplekbegeleider voor de leergang instructeur is een ervaren collega die over didactische en pedagogische bagage beschikt.

Proeve van bekwaamheid

Voor het diploma Instructeur Brandweeronderwijs moeten de volgende onderdelen met goed gevolg worden afgerond:


 • Portofolio met filmopname
 • Praktijksimulatie Optreden als instructeur (eigen les)
 • Verdiepingsgesprek


Examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het Instituut Fysieke Veiligheid.

Naast het behalen van de examens dienen ook de werkplekopdrachten met positief resultaat te zijn afgerond.

Opbouw van de leergang

De leergang is functiegericht, waarbij de deelnemer wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar in de functie van instructeur.


De opleiding richt zich op de volgende taakgebieden:

 • Didactisch handelen
 • Begeleiding van deelnemers
 • Beoordelen van deelnemers
 • Functioneren binnen de vakbekwaamheid organisatie

BELANGRIJK

Specifieke kenmerken voor de Leergang Instructeur Brandweeronderwijs bij de VRLN

Deelname aan de leergang instructeur

Voordat je als kandidaat kan deelnemen aan deze leergang vind er een selectieprocedure plaats.


Leerwerplekopdrachten

Het afronden van alle leerwerkplekopdrachten is voorwaardelijk voor toelating aan het examen.


Praktijkdagen

Aanwezigheid bij en deelname aan de praktijkdagen is voorwaardelijk voor deelname aan het examen.


Studieovereenkomst

Voor deelname wordt er een studieovereenkomst afgesloten tussen de deelnemer en de VRLN.Meer informatie hierover ontvang je van personeelszaken.


Resultaat

Na afloop van de gehele opleiding ontvang je het Rijksdiploma Instructeur Brandweeronderwijs.

Lesvorm

ELO / praktijk


Groepsgrootte

Max 8 cursisten


Startmomenten

Bekijk het overzicht voor de startmomenten van alle opleidingen.

Opleidingslocaties

ROI Nijmeegseweg Venlo (in overleg zijn andere locaties mogelijk)


Interesse voor deze leergang?

Stuur dan een email naar: opleidenbrw@vrln.nl

DEEL DEZE PAGINA: