Een opleiding of specialisatie volgen?

In deze brochure lees je meer over de brandweeropleidingen die je kunt gaan volgen binnen de Zuid 6-regio’s. Dit zijn de Veiligheidsregio’s: Zeeland, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord en Zuid-Limburg.


De brandweeropleidingen worden aangeboden door het Regionaal Opleidings Instituut (ROI). De ontwikkeling en uitvoering van de brandweeropleidingen binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) wordt verzorgd door de afdeling Vakbekwaam Worden. De doelstelling van het ROI is om brandweerpersoneel zoveel mogelijk praktijkgericht op te leiden tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Daarom wordt in de brandweeropleidingen gebruikgemaakt van een groot aantal docenten en instructeurs met een ruime praktijkervaring op hun vakgebied. Niet alleen het succesvol afronden van een examen is cruciaal, maar juist de bewustwording met betrekking tot de gevraagde kennis en vaardigheden van het vakgebied.

Een opleiding volgen is natuurlijk in eerste instantie leuk en leerzaam: het helpt je om jezelf (verder) te ontwikkelen binnen het brandweervak. Wel vraagt het volgen van een opleiding soms nogal wat van jou als deelnemer, maar ook van anderen. Zo zal je zelf veel uren aanwezig moeten zijn om cursussen te volgen en een aantal uren aan zelfstudie moeten besteden. Begrip en steun van het thuisfront is daarbij erg belangrijk. Verder vraagt een brandweeropleiding ook inspanning van de leerwerkplekbegeleider(s) en begeleidend functionarissen van de uitrukpost of het korps, de trajectbegeleider van de regio, de instructeurs en andere opleidingsfunctionarissen. Daarom is het belangrijk dat je van tevoren een zo goed mogelijk beeld vormt van wat er bij het volgen van een opleiding op je af komt en wat er van je verwacht wordt. Deze brochure helpt jou een weloverwogen beslissing te maken.

Inschrijven?

Heeft een van de opleidingen jouw interesse gewekt en wil jij je inschrijven? Lees dan bij de algemene informatie meer over de aanmeldprocedure en meld je aan!

Vragen?

Heb je na het lezen van de brochure nog vragen? Neem dan contact op met het team Vakbekwaam Worden.