Gaspakdrager

In de leergang Gaspakdrager word je functie- en competentiegericht opgeleid tot gaspakdrager. Een gaspakdrager verricht werkzaamheden op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS). In de leergang staan drie kerntaken van de gaspakdrager centraal; uitrukken en verkenning, inzet en nazorg.

Leergang

De gaspakdrager verricht werkzaamheden op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS). Dit gebeurt volgens vaste procedures. De gaspakdrager maakt deel uit van een IBGS-peloton, dat bestaat uit vier gaspakkenteams (acht manschappen), een inzetleider, een chauffeur, een ontsmettingsteam en een logistiek team. Een gaspakdrager voert opdrachten uit van de inzetleider en ontsmettingsleider en meldt bevindingen altijd aan de inzetleider. Indien omstandigheden dit vragen, handelt hij - onder verantwoordelijkheid van de inzetleider en/of ontsmettingsleider - op eigen initiatief.


De leergang Gaspakdrager is bedoeld voor brandweermedewerkers die in de toekomst de functie gaspakdrager gaan uitoefenen bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Vorm en duur

Toelatingseisen

Studiebelasting

Bijzonderheden

Inhoud

De leergang is functiegericht, waarbij de deelnemer wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar in de functie van Gaspakdrager.


De opleiding richt zich op de volgende kerntaken:

  • Uitruk/ Verkenning
  • Inzet
  • Nazorg

Werkend leren

De gaspakdrager wordt functie- en competentiegericht opgeleid. Dit houdt onder meer in dat er sprake is van duaal onderwijs; deelnemers leren zowel tijdens de lessen op het opleidingsinstituut als op de werkplek.


De deelnemer gebruikt zijn (toekomstige) werkplek om aan de hand van leerwerkplekopdrachten theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Tijdens de uitvoering van leerwerkplekopdrachten krijgt de deelnemer begeleiding van zijn leerwerkplekbegeleider

Proeve van bekwaamheid

Voor het diploma Gaspakdrager moeten de volgende onderdelen met goed gevolg worden afgerond:


  • Gesloten vragentoets Gaspakdrager
  • Praktijksimulatie Optreden als Gaspakdrager


Examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het Instituut Fysieke Veiligheid.

Naast het behalen van de examens dienen ook de werkplekopdrachten met positief resultaat te zijn afgerond.

Opbouw van de leergang

In de leergang Gaspakdrager staan drie kerntaken van de gaspakdrager centraal. Het gaat om:


Kerntaak 1: Uitruk/ Verkenning
De gaspakdrager maakt op juiste en doeltreffende wijze gebruik van de door de inzetleider (op advies van OVD/AGS) geselecteerde beschermingsmiddelen en controleert deze. Hij voert, op veilige wijze en volgens vaste procedures, een verkenning uit met een collega gaspakdrager. Hij kan op een correcte manier meetapparatuur gebruiken, aflezen en de gegevens interpreteren.


Kerntaak 2: Inzet
De gaspakdrager redt slachtoffers in diverse situaties en voert stabiliserende, bronbestrijdings- en effectbeperkende werkzaamheden uit. De gaspakdrager kan een noodontsmetting toepassen of hierbij assisteren.


Kerntaak 3: Nazorg
De gaspakdrager voert de ontsmettingsprocedure uit en draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en registratie van de door hem gebruikte middelen. Na afloop van de inzet neemt hij met de ploegleden deel aan een evaluatiegesprek over de inzet, en na een traumatische ervaring aan een nazorggesprek.

BELANGRIJK

Specifieke kenmerken voor de Leergang Gaspakdrager bij VRLN

Leerwerplekopdrachten

Het afronden van alle leerwerkplekopdrachten is voorwaardelijk voor toelating aan het examen.


Studieovereenkomst

Voor deelname wordt er een studieovereenkomst afgesloten tussen de deelnemer en de VRLN. Meer informatie hierover ontvang je van personeelszaken.


Resultaat

Na afloop van de gehele opleiding ontvang je het Rijksdiploma Gaspakdrager.

Lesvorm

Theorie / praktijk


Groepsgrootte

Nader te bepalen


Startmomenten

Bekijk het overzicht voor de startmomenten van alle opleidingen.

Opleidingslocaties

Nader te bepalen


Nader te bepalenAanmelding

Voor kandidaten van de VRLN: zie algemene aanmeldingsprocedure.

Externe kandidaten: opleidenbrw@vrln.nl

DEEL DEZE PAGINA: