Brandweerduiker

In de leergang Brandweerduiker word je functie- en competentiegericht opgeleid tot brandweerduiker. Een brandweerduiker verricht werkzaamheden op het gebied van het bestrijden van waterongevallen. De brandweerduiker maakt deel uit van de duikploeg, die bestaat uit een duikploegleider, de reddingsduiker, de veiligheidsduiker en de assistent duikploeg.

Leergang

De brandweerduiker verricht werkzaamheden op het gebied van het bestrijden van waterongevallen. De brandweerduiker maakt deel uit van de duikploeg, die bestaat uit een duikploegleider, de reddingsduiker, de veiligheidsduiker en de assistent duikploeg. De duikploeg werkt volgens vaste procedures samen met de bemanning van een tankautospuit. Brandweerduikers voeren opdrachten uit van de duikploegleider en melden bevindingen altijd aan hem.


De leergang Brandweerduiker is bedoeld voor brandweermedewerkers die in de toekomst de functie brandweerduiker gaan uitoefenen.

Vorm en duur

Toelatingseisen

Studiebelasting

Bijzonderheden

Inhoud

De leergang is functiegericht, waarbij de deelnemer wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar in de functie van Brandweerduiker.


De opleiding richt zich op de volgende kerntaken:

 • Uitruk/ Verkenning
 • Inzet
 • Nazorg

Werkend leren

De brandweerduiker wordt functie- en competentiegericht opgeleid. Dit houdt onder meer in dat er sprake is van duaal onderwijs; deelnemers leren zowel tijdens de lessen op het opleidingsinstituut als op de werkplek. De deelnemer gebruikt de (toekomstige) werkplek om aan de hand van leerwerkplekopdrachten theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Tijdens de uitvoering van leerwerkplekopdrachten krijgt de deelnemer begeleiding van zijn of haar leerwerkplekbegeleider.


Het opbouwen van de (zwem)conditie is opgenomen als leerwerkplekopdracht en wordt door de deelnemer in eigen tijd georganiseerd.

Proeve van bekwaamheid

Voor het diploma Brandweerduiker moeten de volgende onderdelen met goed gevolg worden afgerond:


 • Gesloten vragen toets Brandweerduiker
 • Toetskaart Zwembad en duiktoren
 • Praktijksimulatie Inzet als Brandweerduiker
 • Toetskaart Buitenwater
 • Praktijksimulatie Inzet als reddings- en veiligheidsduiker


Examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het Instituut Fysieke Veiligheid.

Naast het behalen van de examens dienen ook de werkplekopdrachten met positief resultaat te zijn afgerond.

Opbouw van de leergang

In de leergang Brandweerduiker staan drie kerntaken van de brandweerduiker centraal. Het gaat om:


Kerntaak 1: Uitruk/ Verkenning
De brandweerduiker selecteert de persoonlijke beschermingsmiddelen, controleert deze, trekt deze aan en voert een buddycheck uit. Hij/zij draagt zorg voor voldoende fysieke en mentale getraindheid.


Kerntaak 2: Inzet

 • Als reddingsduiker spoort de brandweerduiker mensen en dieren op het water en in het water van maximaal 15 meter diepte en redt of bergt deze.
 • Als veiligheidsduiker staat de brandweerduiker gereed om direct hulp te verlenen aan een reddingsduiker die in een noodsituatie verkeert. Tevens mag de veiligheidsduiker de reddingsduiker ondersteunen als deze aan de oppervlakte is.
 • In gevallen waarbij acuut gevaar dreigt voor het milieu of voor de scheepvaart mogen objecten worden opgespoord of geborgen. Beslissing hieromtrent wordt door de bevelvoerder en/of officier van dienst in overleg met de waterbeheerder genomen.


Kerntaak 3: Nazorg
In samenspraak met de assistent duikploeg/chauffeur maakt de brandweerduiker het voertuig en de persoonlijke duikuitrustingstukken inzet gereed. Na afloop van de inzet neemt hij/zij met de ploegleden deel aan een evaluatiegesprek over de inzet en na een traumatische ervaring aan een nazorggesprek. Hij/zij registreert de noodzakelijke gegevens in het persoonlijk duikerslogboek en laat dat aftekenen door de duikploegleider.

De leergang bestaat uit 3 blokken.

 • Blok 1: Inleiding basiskennis en praktijk brandweerduiker (5 theoriebijeenkomsten)
 • Blok 2: Brandweerduiker theorie en praktijk deel 2 (5 theorie bijeenkomsten, 8 zwembadlessen en 3 bijeenkomsten in de duiktoren)
 • Blok 3: Praktijk reddings- en veiligheidsduiker (18 praktijklessen buitenwater)

BELANGRIJK

Specifieke kenmerken voor de Leergang Brandweerduiker bij de VRLN

Startmomenten

Deze opleiding wordt niet standaard gepland. De opleiding wordt extern verzorgd en zal slechts op aanvraag van IB worden uitgevoerd. Kandidaten voor deze opleiding zullen rechtstreeks benaderd worden. Er geldt geen vrije inschrijvingDEEL DEZE PAGINA: