Brandweerchauffeur

De chauffeur zorgt ervoor dat het brandweervoertuig op de plaats van een incident aankomt. Hij bestuurt het brandweervoertuig op een verantwoorde wijze en past daarbij de brancherichtlijn ‘Optische en geluidssignalen brandweer’ toe. De chauffeur werkt, indien van toepassing, samen met de leden van een brandweereenheid en andere multidisciplinaire eenheden.

Leergang

De leergang is bestemd voor functionarissen die een voertuig dienen te besturen dat gebruik kan maken van optische en geluidssignalen. De doelgroep omvat enerzijds manschappen die de potentie en ambitie hebben om aangesteld te worden in de functie van brandweerchauffeur en anderzijds functionarissen die een piketfunctie gaan vervullen binnen de regionale Regeling Operationele Leiding (ROL).

Vorm en duur

Toelatingseisen

Studiebelasting

Bijzonderheden

Inhoud

De leergang is opgebouwd uit twee onderdelen: rijden met een brandweervoertuig en rijden met prio.


De leergang Brandweerchauffeur begint met een startbijeenkomst. Hierin krijg je uitleg over de leergang, het gebruik van de ELO, het ontwikkeldossier en de proeve van bekwaamheid.


Werkend leren

Het werkend leren is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Aan de hand van vier leerwerkplekopdrachten leert de deelnemer theorie en praktijk met elkaar te verbinden.

Proeve van bekwaamheid

Voor het diploma Brandweerchauffeur moeten met goed gevolg worden afgerond:

  • Theorietoets;
  • Arbeidsproef Rijden met prio.

Deze onderdelen worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van het Instituut Fysieke Veiligheid.

Opbouw van de leergang

Rijden met een brandweervoertuig

In dit blok oriënteer je je op de functie van chauffeur bij de brandweer en op verkeerssituaties waarmee je te maken kunt krijgen. Je leert veilig en beheerst te rijden, onder diverse omstandigheden, in het type brandweervoertuig waarin je examen gaat afleggen. Dat gebeurt in eerste instantie op een oefencentrum. Je verdiept je onder meer in de wet- en regelgeving rond het rijden met prio 1 en 2 en de toepassing hiervan. Dit blok is de basis voor het praktische deel dat volgt.


Als afronding van dit blok doe je de theorietoets. Die bestaat uit vragen die betrekking kunnen hebben op alle theorie van de e-modules en literatuur.

Rijden met prio

Dit blok is gericht op het rijden op de openbare weg met prio 2 en prio 1 naar de plaats van een incident. Daar aangekomen stel je het voertuig op. Hierbij is het van belang dat je weet welke rol je hebt als bestuurder en wanneer het nodig kan zijn om gebruik te maken van de vrijstelling van art. 19 RVV (prio 2). Je gaat rijden op zowel provinciale wegen als auto(snel)wegen in en nabij één of verschillende middelgrote plaatsen. Je zult gaandeweg de ritten te maken krijgen met uiteenlopende situaties, wat betreft verkeersdrukte en de complexiteit van verkeerssituaties.

Je start met het rijden met prio 2 maar vroeg of laat zal je ook gaan rijden met prio 1. Daarbij zal je in vergelijkbare situaties terechtkomen als bij prio 2 maar nu maak je gebruik van vrijstellingen op basis van de Brancherichtlijn O&G brandweer en je rijdt met zwaailicht en sirene. Na afloop controleer je het voertuig en maakt het inzet gereed.


De ritten voer je meestal uit samen met een collega-deelnemer. De lessen nemen toe in moeilijkheidsgraad, dus van eenvoudige naar steeds complexere verkeerssituaties.


Het blok omvat in principe vier praktijklessen.


Als je de theorietoets hebt gehaald, het ontwikkeldossier is afgerond en je leerwerkplekopdrachten zijn afgetekend mag je deelnemen aan het examen.


BELANGRIJK

Specifieke kenmerken voor de Leergang Brandweerchauffeur bij de VRLN

Leerwerplekopdrachten

Het afronden van alle leerwerkplekopdrachten is voorwaardelijk voor toelating aan het examen.


Praktijkdagen

Aanwezigheid bij en deelname aan de praktijkdagen is voorwaardelijk voor deelname aan het praktijk-examen.


Studieovereenkomst

Voor deelname wordt er een studieovereenkomst afgesloten tussen de deelnemer en de VRLN. Meer informatie hierover ontvang je van personeelszaken.


Resultaat

Na afloop van de gehele opleiding ontvang je het Rijksdiploma Brandweerchauffeur.

Lesvorm

ELO, praktijk


Groepsgrootte

n.n.b.


Startmomenten

Bekijk het overzicht voor de startmomenten van alle opleidingen.

Opleidingslocaties

ROI Nijmeegseweg Venlo


Aanmelding

Voor kandidaten van de VRLN: zie algemene aanmeldingsprocedure.

Externe kandidaten: opleidenbrw@vrln.nl

DEEL DEZE PAGINA: