Brandpreventie Functionaris

In de leergang Brandpreventie Functionaris word je functie- en competentiegericht opgeleid tot brandpreventie functionaris. De controleur brandpreventie geeft situatiespecifieke voorlichting over gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de brandveiligheid. Hij maakt deel uit van het cluster Preventie en werkt onder supervisie van de specialist brandpreventie en/of de medewerker brandpreventie.

Leergang

De controleur brandpreventie geeft situatiespecifieke voorlichting over gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de brandveiligheid. Hij maakt deel uit van het cluster Preventie en werkt onder supervisie van de specialist brandpreventie en/of de medewerker brandpreventie.


De controleur brandpreventie dient te beschikken over de volgende competenties:

 • accuraat
 • samenwerken
 • stressbestendig
 • oordelen
 • analyseren
 • mondeling communiceren
 • flexibel
 • onafhankelijk.


Deze leergang is voor brandweerpersoneel dat de rol van brandpreventie functionaris in het veld wil uitvoeren.

Vorm en duur

Toelatingseisen

Studiebelasting

Bijzonderheden

Inhoud

De leergang Controleur brandpreventie is ontwikkeld om u op te leiden tot beginnend beroepsbeoefenaar voor de functie Brandpreventie functionaris.

In de leergang Brandpreventie functionaris staan drie kerntaken centraal.


 • Kerntaak 1: Controleren

De controleur brandpreventie controleert het brandveilig gebruik aan de hand van de gebruiksvoorwaarden uit het Gebruiksbesluit en handelt klachten af.


 • Kerntaak 2: Rapporteren

De controleur brandpreventie rapporteert na locatiebezoek aan de leidinggevende en de gebruiker. Hij rapporteert klachten aan de leidinggevende.


 • Kerntaak 3: Voorlichting geven

De controleur brandpreventie geeft situatie specifieke voorlichting over gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de brandveiligheid.

Werkend leren

Tijdens de leergang dienen er 2 leerwerkplekopdrachten te worden uitgevoerd in samenwerking met de leerwerkplekbegeleider.

Proeve van bekwaamheid

Als je deze functiegerichte leergang met succes afrondt, beheers je de kerntaken van de brandpreventie functionaris op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Met de proeve van bekwaamheid wordt getoetst of je de kerntaken op het vereiste niveau beheerst.

De praktijksimulatie ‘brandpreventieve controle’ bestaat uit twee opdrachten:

 • Opdracht 1: Het voorbereiden op en verrichten van een brandpreventieve controle en het uitwerken van de controlelijst.
 • Opdracht 2: Het toelichten van de controle en de rapportage.

In deze proeve van bekwaamheid komen alle kerntaken aan de orde.

Opbouw van de leergang

De leergang Brandpreventie functionaris is opgebouwd uit drie blokken. De drie kerntaken behorend bij de functie worden behandeld in twee blokken. Deze blokken worden voorafgegaan door Blok 1 'Oriëntatie op werkveld en functie'. Elk blok bestaat uit één of meerdere lessen. Voor de meeste lessen moet u voorbereidingsopdrachten maken en de bijbehorende theorie uit het tekstboek lezen. Hieronder wordt toegelicht welke onderwerpen in elk blok aan bod komen.

Blok 1: Oriëntatie op werkveld en functie

De leergang start met een algemene inleiding waarin wordt ingegaan op het werkveld van de functie controleur brandpreventie.

Blok 2: Controleren op brandveiligheid

In dit blok wordt aandacht besteed aan de kerntaken: controleren en rapporteren. Aan bod komen onder andere de relevante weten regelgeving, vergunningen, soorten controles en checklists voor rapportage.

Blok 3: Voorlichting geven

Dit blok is gekoppeld aan de kerntaak: geven van voorlichting. Er wordt aandacht besteed aan onder andere sociale vaardigheden en communicatievaardigheden. Dit laatste lesblok wordt afgesloten met een praktijksimulatie: brandpreventieve controle.

 • 6 klassikale bijeenkomsten
 • 6 voorbereidingsopdrachten
 • 2 leerwerkplekopdrachten
 • zelfstudie

BELANGRIJK

Specifieke kenmerken voor de Leergang Brandpreventie functionaris bij VRLN

Leerwerplekopdrachten

Het afronden van alle leerwerkplekopdrachten is voorwaardelijk voor toelating aan het examen.


Studieovereenkomst

Voor deelname wordt er een studieovereenkomst afgesloten tussen de deelnemer en de VRLN. Meer informatie hierover ontvang je van personeelszaken.


Resultaat

Na afloop van de gehele opleiding ontvang je het Rijksdiploma Brandpreventie Functionaris.

Lesvorm

Theorie / praktijk


Groepsgrootte

Maximaal 12


Startmomenten

Bekijk het overzicht voor de startmomenten van alle opleidingen.

Opleidingslocaties

Nader te bepalen


Aanmelding

Voor kandidaten van de VRLN: zie algemene aanmeldingsprocedure.

Externe kandidaten: opleidenbrw@vrln.nl

DEEL DEZE PAGINA: