Algemene informatie

Binnen de Veiligheidsregio’s Zuid-6 kun je een basisopleiding volgen tot brandweerman: ‘Manschap'. Daarnaast kun je één of meerdere van de elf vervolgopleidingen volgen, zoals: ‘Bevelvoerder’, ‘Brandweerchauffeur’, ‘Voertuigbediener/Pompbediener’, ‘Instructeur Brandweeronderwijs’, ‘Verkenner Gevaarlijke Stoffen’, ‘Gaspakdrager’, ‘Brandweerduiker’, ‘Brandpreventie Functionaris’, ‘ Oefenleider’, ‘Snel Interventie Voertuig’.

Hieronder lees je algemene informatie over de diverse opleidingen.

Leerwerkplek leren

Alle brandweeropleidingen uit deze brochure zijn praktijkgericht opgezet. Dat betekent dat je naast de benodigde theorie zoveel mogelijk in de praktijk bezig bent met je vakgebied. In de lessen leer je de elementaire vaardigheden en daarnaast wordt er verwacht dat je in je eigen korps verdere nodige praktijkervaring op gaat doen tijdens je opleiding. Dit doe je in samenwerking met een leerwerkplekbegeleider die door jouw korps aan je wordt toegewezen voordat je met de opleiding start.


Door het uitvoeren van leerwerkplekopdrachten breng je de lessen direct in de lokale praktijk. Samen met je leerwerkplekbegeleider plan je de opdrachten, voert ze uit binnen het korps en door middel van een verslag reflecteer je op wat je gedaan hebt. Deze verslagen worden in de Elektronische Leer Omgeving (ELO) ingeleverd en vormen zo een deel van je opleidingsportfolio. Voor elke leerwerkplekopdracht staat een studiebelasting van ongeveer 2-4 uur per opdracht. Het uitvoeren en inleveren van de leerwerkplekopdrachten is vereist om deel te kunnen nemen aan toetsen en examens.

Studiebelasting

De totale studiebelasting bestaat uit de uren die binnen de leergang besteed worden aan de reguliere lessen, praktijkdagen, examens en leerwerkplekopdrachten. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met tijd die besteed wordt aan zelfstudie. Hiervoor wordt een gemiddelde voorbereidingstijd van 2-4 uur aangehouden per les.

Lestijden/Aanwezigheid

De meeste leergangen worden verzorgd in de avonduren. In principe vinden deze lessen plaats tussen 19:00 – 22:00 uur. Buiten de reguliere lessen om zijn er in een aantal leergangen een aantal praktijkoefenmomenten die overdag plaatsvinden. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd. Bij elke leergang staat vermeld hoeveel lesmomenten deze omvat en op welke momenten deze plaatsvinden.


Afwezigheid is altijd in overleg met de instructeur/docent van de betreffende leergang. Wanneer een cursist veelvuldig afwezig is of hier geen legitieme reden voor heeft, vindt er overleg plaats met de opdrachtgever.

E-learning (ELO)

E-learning maakt een belangrijk deel uit van de opleidingen die door ons worden verzorgd. Bijna elke opleiding heeft op dit moment een eigen ELO. Een omgeving waarin je alle informatie over de opleiding terug kunt vinden en waarin de leerwerkplekopdrachten ingeleverd dienen te worden. Meer informatie hierover ontvang je tijdens de startbijeenkomst van een opleiding. Op dit moment wordt de ELO van het IFV ingevoerd bij alle opleidingen. In de komende jaren zullen dus alle reguliere opleidingen zijn omgebouwd naar een nieuwe methodiek waarbij de IFV ELO leidend zal zijn als zelfstudiemethode. De ELO heeft dan de conventionele boekvorm van het lesmateriaal vervangen.

Voortgangsbewaking

Tijdens een leergang wordt de voortgang op diverse momenten door het ROI gemonitord. De trajectbegeleider organiseert hiervoor op gezette tijden voortgangs- en toelatings- gesprekken met jou als cursist, de betrokken instructeurs en jouw leerwerkplekbegeleider. Daar waar nodig zal de trajectbegeleider ondersteuning bieden om jouw leertraject zo spoedig mogelijk te laten verlopen.

Examinering

Tijdens de leergang bouw je een portofolio op. Je kennis en kunde worden gedurende de opleiding getoetst. De toetsen kunnen theoretisch en praktisch van opzet zijn. De blokken worden afgesloten met een praktisch examen. Informatie over de toetsen en examens vind je in de toetswijzer van de betreffende leergang.


Mocht je onverhoopt zakken voor je examen dan wordt je automatisch aangemeld voor een herexamen. Mocht je ook deze niet succesvol afronden dan wordt in overleg met de trajectbegeleider en opdrachtgever een plan van aanpak gemaakt voor het vervolgtraject.

Diplomering

Alle opleidingen uit deze folder leiden tot een landelijk erkend brandweerdiploma.


Voor informatie over andere brandweeropleidingen (zoals ‘ploeginstructeur’ of ‘oppervlakteredder’ kun je contact opnemen met de afdeling Vakbekwaamheid binnen de post/veiligheidsregio waar je werkzaam bent.


Algemene voorwaarden

Voor het volgen van een opleiding gelden een aantal algemene voorwaarden.

Huisregels & leefregels

Binnen het samenwerkingsverband Zuid 6 gelden huisregels en leefregels voor het volgen van een opleiding.

Aanvullende informatie

Ben je gestart met de opleiding en wil je meer informatie over bijzondere situaties als dyslexie of de klachtenprocedure?

Aanmeldingsprocedure

Voor de aanmelding voor een opleiding dien je eerst een akkoord van je postcommandant te hebben.

Deze zal dit doorgeven aan de teamleider van het cluster waarbinnen jij werkt. De aanmeldingen van de teamleiders worden verzameld door de teamleider IB met het aandachtsgebied opleiden en deze meldt de cursisten bij ons aan. Mochten er teveel aanmeldingen voor een leergang zijn dan bepaalt desbetreffende teamleider IB in afstemming met de overige teamleiders wie er voorrang krijgt.

Officiersopleidingen

Naast de opleidingen die door het ROI worden verzorgd, zijn aan het IFV in Arnhem ook de zogenoemde COO of Officiersopleidingen te volgen.


Bekijk hier een overzicht van deze opleidingen met bijbehorende informatie.

Leergangen Incidentmanagement

Officier van Dienst (OVD)

Startdatum: op aanvraag via opleidenbrw@vrln.nl. Kosten: € 25.900, -.

Studiebelasting/duur: deze opleiding bestaat uit 34 dagen contactonderwijs.

Bijzonderheden: naast de lesdagen aan het IFV werkt de aankomend OVD nog aan een aantal opdrachten die worden uitgevoerd op de werkplek en een pakket zelfstudie.

Hoofd Officier van Dienst (HOVD)

Startdatum: op aanvraag via opleidenbrw@vrln.nl. Kosten: € 22.300, -.

Studiebelasting/duur: contactonderwijs 19 dagen (6 uur), projecten/leren op de werkplek 12 dagen (8 uur) en zelfstudie (circa 70 uur).

Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)

Startdatum: op aanvraag via opleidenbrw@vrln.nl. Kosten: € 20.750, -.

Studiebelasting/duur: contactonderwijs (31 dagen), projecten/leren op de werkplek 19 dagen (8 uur) en zelfstudie (circa 86 uur).

Meetplanleider

Startdatum: op aanvraag via opleidenbrw@vrln.nl. Kosten: € 8.850, -.

Studiebelasting/duur: contactonderwijs 14 dagen, projecten/leren op de werkplek 13 dagen (8 uur) en zelfstudie circa 32 uur.

Brandonderzoeker

Startdatum: op aanvraag via opleidenbrw@vrln.nl. Kosten: € 12.250, -.

Studiebelasting/duur: contactonderwijs 17 dagen, projecten/leren op de werkplek 15 dagen (120 uur) en zelfstudie circa 50 uur.

Leergangen Organisatiemanagement

Operationeel manager (OM)

Startdatum: week 17 en 41.

Kosten: € 9.950, -.

Studiebelasting/duur: de studiebelasting voor deze leergang is gemiddeld 18 uur per week waarvan 9 uur praktijk en 9 uur les inclusief zelfstudie. De totale studiebelasting

bedraagt circa 504 uur (252 uur onderwijs en zelfstudie en 252 uur leren op de werkplek).

Tactische Manager (TM)

Startdatum: week 17.

Kosten: 9.950,-.

Studiebelasting/duur: contactonderwijs 25 dagen (6 uur), projecten/leren op de werkplek 25 dagen (8 uur) en zelfstudie circa 70 uur.

Adviseur Beleid en Bestuur (ABB)

Startdatum: week 41.

Kosten: € 9.300, -.

Studiebelasting/duur: contactonderwijs 15 dagen (6 uur), projecten/leren op de werkplek: 15 dagen (8 uur) en zelfstudie circa 42 uur.

Master of Crisis and Public order Management

Startdatum en kosten: informatie via de website: www.mastercpm.nl

Leergangen Risicomanagement

Specialist Brandpreventie (SBP)

Startdatum: week 36.

Kosten: € 11.500, -.

Studiebelasting/duur: contactonderwijs 28 dagen (6 uur), projecten/leren op de werkplek: 26 dagen (8 uur) en zelfstudie circa 72 uur.

Specialist Opleiden en Oefenen (SOO)

Startdatum: week 14.

Kosten: € 10.200, -.

Studiebelasting/duur: contactonderwijs 24 dagen (6 uur), projecten/leren op de werkplek: 28 dagen (8 uur) en zelfstudie circa 70 uur.

Specialist Risico en Veiligheid (SRV)

Startdatum: week 36.

Kosten: € 13.800, -.

Studiebelasting/duur: contactonderwijs 32 dagen (6 uur), projecten/leren op de werkplek 30 dagen (8 uur) en zelfstudie circa 21 uur.

Specialist Operationele Voorbereiding (SOV)

Startdatum: week 46.

Kosten: € 12.950, -.

Studiebelasting/duur: contactonderwijs 25 dagen (6 uur), projecten/leren op de werkplek 30 dagen (8 uur) en zelfstudie circa 30 uur.

Overige Leergangen

Docent

Startdatum: week 37.

Kosten: € 4.450, -.

Studiebelasting/duur: 300 uur waarvan 1/3 contacttijd (leren in het opleidingsinstituut), 1/3 leren op de werkplek en 1/3 zelfstudie. Afhankelijk van de organisatievariant kent de leergang een doorlooptijd van 24 tot 32 weken.

Specialist Industriële Veiligheid (SIV)

Startdatum: week 36.

Kosten: € 8.950, -.

Studiebelasting/duur: circa 27 weken, 280 uur totaal. 46 dagdelen van 3 uur (138 uur). Contactonderwijs 11,5 dag van 8 uur, leren op de werkplek en 50 uur zelfstudie.

Medewerker Brand Preventie (MBP)

Startdatum: nog niet bekend.

Kosten: 5.350, -.

Studiebelasting/duur: circa 8 maanden, 400 uur in totaal. Contactonderwijs 25 dagen, leren op de werkplek 20 dagen en zelfstudie.

Fire Safety Engineering (FSE)

Startdatum: week 12.

Kosten: € 3.400, -.

Studiebelasting/duur: circa 6 maanden. Contactonderwijs 11 dagen met een mix van theorie- en intervisiebijeenkomsten.