Stap 5


Bepaal procesuitgangspunten

Gemeenten beschrijven in de omgevingsvisie via welke (proces)uitgangspunten de fysieke leefomgeving wordt ingericht. Denk hierbij aan randvoorwaarden voor participatie en co-creatie. Ook de wijze waarop ketenpartners (zoals de veiligheidsregio) betrokken worden, maakt onderdeel uit van de (proces)uitgangspunten.

De ontwikkelingen van de toekomst zijn nu nog niet bekend. Laat staan dat de bijhorende risico’s inzichtelijk zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen loopt de ontwikkeling van wet- en regelgeving altijd achter de technologische ontwikkeling aan. Met een risicogerichte benadering worden bij nieuwe ontwikkelingen de gevolgen voor de fysieke veiligheid inzichtelijk gemaakt, zodat er een afgewogen besluit genomen kan worden. Aan de hand van een aantal heldere procesuitgangspunten in de omgevingsvisie en het omgevingsplan zorgen initiatiefnemers, gemeenten en de veiligheidsregio samen voor inzicht in risico’s en passende oplossingen.

Voorbeeld: energietransitie

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt veiligheid vanaf het begin meegenomen.


De energietransitie introduceert nieuwe technieken voor het opwekken, transporteren en opslaan van energie. De fysische- en chemische processen achter deze nieuwe technieken leveren risico’s op voor de omgeving. Met inzicht in deze risico’s worden de juiste locatiekeuzes gemaakt en beheersmaatregelen bepaald.

Stap 1


Inzicht in risico’s

Stap 2


Bepalen ambitie

Stap 3


Sturen met kernwaarden veiligheid

Stap 4


Veiligheid in thema’s en gebiedsopgaven