Stap 2


Bepalen van ambitie

De ambitie bepaal je door inzicht in ontwikkelingen en de risico’s hiervan en het doel wat je qua veiligheid voor ogen hebt.

Bij maatschappelijke opgaves en ontwikkelingen worden de risico’s benoemd (stap 1).  Deze risico’s worden transparant afgewogen. Zo wordt de veiligheidsambitie bepaald (stap 2). De afweging en gekozen veiligheidsambitie bepalen de basis voor de verdere uitwerking van initiatieven.

Voorbeeld: ontwikkelingen naast het spoor

Extra bescherming voor kwetsbare groepen


Bij de verdichtingsopgave nabij transportroutes voor gevaarlijke stoffen, worden geen extra kwetsbare groepen zoals seniorenwoningen en kinderdagverblijven toegestaan. Bij de ontwikkelingen die wel mogelijk worden gemaakt, zorgen we dat aanwezige personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. De bouwwerken en omgeving worden hierop ingericht.

Stap 1


Inzicht in risico’s

Stap 3


Sturen met kernwaarden veiligheid

Stap 4


Veiligheid in thema’s en gebiedsopgaven

Stap 5


Bepaal procesuitgangspunten