Stap 1


Inzicht in risico’s

Fysieke veiligheid hangt samen met de risico’s in de fysieke leefomgeving. De veiligheidsregio heeft de risico’s in de fysieke leefomgeving in beeld gebracht en beschreven in het bestuurlijk vastgestelde Provinciaal risicoprofiel en het Brandweer risicoprofiel.

Het Provinciaal risicoprofiel en het Brandweer risicoprofiel bieden de basis voor een doorvertaling van de risico’s naar het gemeentelijk grondgebied. Bij de start van het traject om een omgevingsvisie op te stellen neemt de gemeente contact op met de veiligheidsregio. Samen worden de risico’s uit de risicoprofielen vertaald naar lokaal niveau, zodat er voor elke gemeente specifiek ‘inzicht op maat’ is. Vroegtijdig inzicht in de veiligheidsopgave geeft ruimte voor slimme combinaties met andere thema’s en synergievoordeel.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Voorbeeld: natuurbrandbeheersing

Inzicht in risico’s


De vegetatie(begroeiing), aanwezigheid van gebouwen en mensen, begaanbaarheid van wegen en beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen bepalen het natuurbrandrisico in een gebied. Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt dit samen met de gemeenten en natuurbeheerders inzichtelijk in de RisicoIndexNatuurbrand (RIN).

Stap 2


Bepalen ambitie

Stap 3


Sturen met kernwaarden veiligheid

Stap 4


Veiligheid in thema’s en gebiedsopgaven

Stap 5


Bepaal procesuitgangspunten