Stappen fysieke veiligheid in de omgevingsvisie


Fysieke veiligheid in de omgevingsvisie

Een omgevingsvisie is vorm-vrij. Het proces waarlangs een omgevingsvisie tot stand komt verschilt per gemeente. Deze bouwsteen beschrijft de generieke stappen om fysieke veiligheid mee te nemen in de integrale afwegingen bij ontwikkelingen en innovaties. Met het doorlopen van deze stappen wordt veiligheid goed gewogen bij de totstandkoming van de omgevingsvisie en worden handvaten geboden hoe veiligheid geborgd kan worden in de gemeentelijke omgevingsvisie.

Stap 1


Inzicht in risico’s

Stap 2


Bepalen van ambitie

Stap 3


Sturen met kernwaarden veiligheid

Stap 4


Veiligheid in thema’s en gebiedsopgaven

Stap 5


Bepaal procesuitgangspunten