Veiligheidsregio Limburg-Noord
in één oogopslag

Kengetallen 2018

Personeel


Omvang en samenstelling personeel op 31 december 2018.


GGD Limburg-Noord

Jeugdgezondheidszorg

 • 89.000 kinderen 0-18 jaar
 • 4.300 geboortes
 • Ruim 89.000 consulten
 • 21 consultatiebureaus
 • 60.100 vaccinaties in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma

Gezondheidsbescherming

 • Ruim 11.000 reisconsulten
 • 15.500 reisvaccinaties
 • 2.505 soa klanten
 • 37 tuberculose klanten behandeld en/of begeleid
 • 9 hygiëne adviezen evenementen

Toezicht houden

 • 435 jaarlijkse inspecties instellingen kinderopvang

Forensische geneeskunde

 • 657 lijkschouwingen
 • 1.399 behandelingen arrestantenzorg

Brandweer Limburg-Noord

Risicobeheersing

 • 2.269 adviezen brandveiligheid
 • 1.575 (her)controles brandveiligheid/brandveilig gebruik
 • 239 voorlichtingsactiviteiten Brandveilig Leven
 • 80 brandonderzoeken

Incidentbestrijding

 • 31 brandweerposten
 • 4.927 uitrukken repressieve brandweerzorg (3.031 prio 1 en 1.896 prio 2)

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing

 • 20 Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedures (GRIP) (15 GRIP 1, 4 GRIP 2 en 1 GRIP 3)
 • 293 adviesaanvragen vergunning geneeskundige hulpverlening evenementen