Jac Rooijmans

Algemeen Directeur

Voorwoord

2018 was wat betreft het weer een onrustig jaar. We begonnen het jaar stormachtig met stevige wind en hoosbuien. De zomer was langdurig zonnig en heet met als gevolg extreme droogte. Deze weersomstandigheden hebben grote inzet gevraagd van onze (vrijwillige) brandweer en ook bij crisisbeheersing en GGD zijn de gevolgen van het weer merkbaar geweest in de werkzaamheden.


Afgelopen jaar heeft mooie ontwikkelingen opgeleverd in de samenwerking tussen veiligheid en gezondheid. Denk hierbij aan de komst van de Risk Factory. Naast de veiligheidsregio, de brandweer en de GGD heeft een groot aantal partners hun medewerking toegezegd. Met dit belevingscentrum werken we aan de veiligheid en gezondheid van scholieren en senioren. Ook het project ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ is een mooi initiatief waar gezondheid en veiligheid samenkomen. U leest hierover meer in het jaarverslag.


In 2018 zijn de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van ons nieuwe beleidsplan. Het risicoprofiel voor onze regio is in concept klaar en wordt voorjaar 2019 met de raden van de gemeenten besproken. Op het vlak van gezondheid richt de GGD, na een interne herstructurering, zijn blik meer naar buiten. De bevolkingsopbouw en –kenmerken, resultaten van gezondheidsonderzoeken, wettelijke regelgeving en vraag van de gemeenten zijn input voor nieuw te ontwikkelen beleid.


Ik ben trots dat ik u hierbij ons publieksjaarverslag 2018 mag aanbieden. Onze financiële jaarverantwoording volgt later. We delen onze resultaten graag met onze partners en inwoners, omdat de verbinding en interactie met hen voor ons van essentieel belang zijn, op weg naar de gezondste en veiligste regio in 2025.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier toe.


Jac Rooijmans
Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord