Kwartaal 2


Verspreiding jodiumtabletten krijgt onverwacht vervolg

In het voorjaar van 2018 berichtten diverse regionale en lokale media dat de jodiumtabletten, die bescherming bieden bij een nucleair ongeval, niet alle huishoudens van de doelgroep hadden bereikt. Het betrof voornamelijk gezinnen in de gemeenten Maasgouw, Peel en Maas, Leudal en Beesel. Sinds december 2017 waren er al meldingen bij de veiligheidsregio van inwoners die de doosjes tabletten niet hadden ontvangen. De regio voorzag deze melders alsnog van de tabletten, die zij op voorraad had.

Fors aantal meldingen


Door de media-aandacht groeide het aantal meldingen fors, zowel bij de betreffende gemeenten als bij de veiligheidsregio. Omdat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het meldpunt voor burgers inmiddels had gesloten, voerde de veiligheidsregio overleg met de gemeenten en het ministerie om de tabletten toch bij deze huishoudens te krijgen. Na levering van het ministerie, bezorgde de veiligheidsregio de benodigde doosjes bij de betrokken gemeenten, die ervoor zorgden dat de jodiumtabletten alsnog bij de gezinnen terecht kwamen.

Maatregel jodiumtabletten


Inname van jodiumtabletten is een van de te nemen maatregelen bij een kernongeval. Jodiumtabletten bieden bescherming tegen de schadelijke gevolgen van radioactief jodium dat kan vrijkomen bij een kernongeval. In het najaar van 2017 verstuurde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit voorzorg jodiumtabletten aan alle huishoudens met kinderen tot 18 jaar, in de zone van 0-100 km rondom een kerncentrale. In Veiligheidsregio Limburg-Noord vallen de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond en Weert in de zone van 20-100 km van de Belgische kerncentrales Tihange en/of Doel. In België en Duitsland hadden de overheden al eerder besloten de jodiumtabletten naar de individuele huishoudens te verspreiden en niet meer centraal op te slaan.