Kwartaal 1


Brandveiligheid bij senioren krijgt prioriteit

Senioren zijn vaak betrokken bij brand in de woning. Daarom hebben Brandweer Limburg-Noord, Brandweer Zuid-Limburg en seniorenvereniging KBO Limburg de handen ineen geslagen voor een brandveilige woonomgeving voor senioren in Limburg. Hiervoor zijn zij in 2018 een tweejarig voorlichtingstraject gestart, waarbij aan alle 134 lokale KBO-afdelingen voorlichtingsmiddagen over brandveilig gedrag wordt aangeboden.

Senioren vaker betrokken bij brand


Brand is soms dichterbij dan we denken en kan een verschrikkelijke uitwerking hebben. In bijna 2/3e van de gevallen is menselijk handelen de oorzaak. Gelukkig is brand vaak wel te voorkomen. Senioren zijn een belangrijke risicogroep wat betreft brandveiligheid. Nederland vergrijst en senioren wonen steeds langer thuis. Zij zijn vaker betrokken bij brand in de woning dan andere leeftijdsgroepen en het aantal slachtoffers zal, naar verwachting, in de toekomst toenemen.

“Brand is soms dichterbij dan we denken en kan een verschrikkelijke uitwerking hebben. In bijna 2/3e van de gevallen is menselijk handelen de oorzaak.”

Samenwerking voor brandveilig gedrag


Brandveiligheid is geen thema dat leeft onder Limburgse senioren. Dit bleek uit eerder onderzoek van beide Limburgse brandweerregio’s en seniorenvereniging KBO Limburg. De resultaten van het onderzoek hebben waardevolle inzichten opgeleverd over brand(on)veilig gedrag van senioren en vormden aanleiding om de bestaande voorlichtingsprogramma’s aan te passen en te intensiveren.

Voorlichtingsmiddagen voor alle KBO-afdelingen


In het kader van dit project wordt aan alle 134 lokale Limburgse KBO-afdelingen interactieve voorlichtingsmiddagen aangeboden. Voorlichters gaan samen met senioren op zoek naar de meest voorkomende brandoorzaken in huis en zetten hen aan het denken over hoe ze dit kunnen voorkomen en/of tijdig signaleren. Van garage tot zolder worden er handreikingen geboden om het huis brandveilig in te richten. Ook is er aandacht voor wat ze het beste kunnen doen als ze moeten vluchten voor brand.

“Voorlichters gaan samen met senioren op zoek naar de meest voorkomende brandoorzaken in huis en zetten hen aan het denken over hoe ze dit kunnen voorkomen en/of tijdig signaleren.”