Kwartaal 4


Maak van je roze wolk, geen rookwolk

Brandweer en GGD Limburg-Noord werken samen aan brandpreventie. Met de campagne ‘Maak van je roze wolk, geen rookwolk’ attendeerden zij kersverse ouders op brandveiligheid in huis. Voor jonge ouders is het belangrijk stil te staan bij veiligheid van hun kinderen en dus ook bij de brandveiligheid in huis.

Door al te beginnen bij de geboorte van een kind willen gemeenten, Brandweer en GGD alle kinderen laten opgroeien in een brandveilige omgeving. De geboorte van een kind wekt het verantwoordelijkheidsgevoel op bij jonge ouders. Een mooi moment om ook stil te staan bij veiligheid van hun kinderen en dus bij de brandveiligheid in huis. Speciaal tijdens de campagnemaand kregen de ouders van de eerstgeborene in oktober een brandweerkoffertje met daarin een rookmelder, handige tips en een leuk presentje uitgereikt door de burgemeesters. Alle andere kersverse ouders kregen in de maand oktober een geboortetasje, met daarin tips en een het presentje, uitgereikt door GGD medewerkers op het consultatiebureau.


Aanvullend hebben medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg en medewerkers van kraamzorginstellingen een training gevolgd op het gebied van brandveiligheid. Zo kunnen zij voortaan naast de reguliere gespreksonderwerpen m.b.t. gezondheid, de ouders ook helpen bij het maken van veilige keuzes rondom brandveiligheid.