Kwartaal 2


Risk Factory komt naar regio Limburg-Noord

In mei stemde het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord in met de komst van de Risk Factory naar regio Limburg-Noord. De Risk Factory is een belevingscentrum waar op een realistische manier diverse risicoscenario’s op het gebied van gezondheid en veiligheid kunnen worden beleefd.


Samen effectiever


Om de Risk Factory te realiseren hebben Veiligheidsregio Limburg-Noord, diverse schoolbesturen, provincie Limburg, Politie eenheid Limburg, Ambulancezorg Limburg-Noord, Vincent van Gogh Venray en gemeenten de afgelopen periode de handen ineengeslagen. Daarnaast wordt samengewerkt met Veiligheidsregio Twente, waar al een Risk Factory staat.

“De voorbereiding op een bezoek aan de Risk Factory begint voor basisschoolleerlingen al in de klas, waar ze aan de hand van een ‘game’ kennis maken met de scenario’s die ze tijdens het bezoek gaan beleven.”

Beleven scenario’s


Basisschoolleerlingen en senioren doen ervaring op met zaken als brandveiligheid, cyberveiligheid, verkeersveiligheid, crisissituaties, gezondheid en 112-bellen. Hierdoor krijgen ze een groter veiligheids- en gezondheidsbewustzijn én concrete handelingsmogelijkheden om met deze potentiële risico’s om te gaan. De voorbereiding op een bezoek aan de Risk Factory begint voor basisschoolleerlingen al in de klas, waar ze aan de hand van een ‘game’ kennis maken met de scenario’s die ze tijdens het bezoek gaan beleven.


Subsidie provincie


De Provincie Limburg draagt 315.000 euro bij aan de Risk Factory, omdat met dit initiatief een belangrijke stap wordt gezet in het streven naar de Veiligste en Gezondste regio in 2025. De Risk Factory sluit goed aan op speerpunten uit het provinciale beleid als verkeersveiligheid, sociale innovatie en onderwijs. Met de bijdrage van de provincie wordt onderzoek verricht naar bewustwording en positieve gedragsbeïnvloeding. Daarnaast worden moderne technieken ingezet om het belevingsconcept zo optimaal mogelijk te maken.


Schoolbesturen


Stichting Dynamiek, SPO Venray, SKBM en Martinus ondertekenden in november als eerste schoolbesturen een overeenkomst. Hiermee spraken ze af de komende vijf jaar een bezoek te brengen aan dit belevingscentrum voor gezondheid en veiligheid.

Risk Factory Limburg-Noord wordt gevestigd in de oude brandweerkazerne aan de Nijmeegseweg in Venlo. In het schooljaar 2018-2019 opent de factory haar deuren.


Instagram: riskfactoryln

Twitter: RiskFactoryLN


“Risk Factory Limburg-Noord wordt gevestigd in de oude brandweerkazerne aan de Nijmeegseweg in Venlo. In het schooljaar 2018-2019 opent de factory haar deuren.”