Kwartaal 2


Meldkamer Limburg: van samen wonen naar samen werken

In 2018 zijn grote stappen gezet in de doorontwikkeling van Meldkamer Limburg. Er werd hard gewerkt aan de harmonisatie van de processen van ambulance, brandweer en politie in één gezamenlijke meldkamer voor heel Limburg. Peter Dolmans, kwartiermaker vertelt: “Het doel is en blijft om ervoor te zorgen dat onze burgers en hulpverleners op een adequate manier worden geholpen met kwalitatief hoogwaardige zorg. Daarnaast streven we naar het efficiënt en effectief inrichten van de processen in onze meldkamer. Voorheen waren er tussen de verschillende kolommen verschillende wijzen van aansturing. Deze zijn zoveel als mogelijk eenduidig gemaakt, zodat er ook minder misverstanden kunnen ontstaan. Ook wordt er nu zoveel mogelijk met dezelfde middelen en materialen gewerkt en zijn de processen hiervoor opnieuw ingericht. Zo wordt sinds begin april gewerkt als één meldkamer brandweer (MKB-Limburg), waardoor een kleiner aantal centralisten de gehele provincie bedient, zowel in het aannemen als uitgeven van meldingen.”

Fulltime Calamiteitencoördinatoren


De nieuwe processen zorgen ervoor dat ook de invulling van functies en taken verandert. Zo zijn dit najaar zes fulltime calamiteitencoördinatoren (CaCo’s) opgeleid voor hun nieuwe taak in 2019. Door te kiezen voor een kleinere groep fulltime coördinatoren is de continuïteit van deze spilfunctie binnen de meldkamer tijdens (multi) incidenten optimaal gewaarborgd. Ook zullen zij een rol vervullen bij het op peil houden van het kennis- en vaardigheidsniveau van de centralisten.

Proefmigratie C2000 in Limburg goed verlopen


In november werd op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Meldkamer Limburg een proefmigratie van het nieuwe C2000-systeem uitgevoerd. In samenwerking met de beide Limburgse veiligheidsregio’s en politie Limburg is deze migratie goed verlopen en de leermomenten worden meegenomen naar de landelijke migratie van het nieuwe systeem.

Blue Light Night


Dat de gezamenlijke meldkamer staat voor samenwerking en verbinding was ook goed zichtbaar tijdens twee edities van Blue Light Night. Tijdens de donkerste maanden van dit jaar (15 januari en 17 december) bundelden hulpverleners van onder andere ambulance, brandweer en politie hun krachten en zorgden voor een hartverwarmend bezoek aan de kinderafdeling van het MUMC+. In colonne vertrokken de verschillende voertuigen vanaf Meldkamer Limburg naar het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Bij de kinderafdeling zetten de verschillende hulpverleningsvoertuigen hun zwaailichten aan waardoor een spectaculaire lichtshow ontstond. Kinderen mochten de voertuigen van binnen en van buiten bekijken. Daarnaast bezochten enkele hulpverleners de kinderen in het ziekenhuis.